Porażające wyniki kontroli NIK w MOSiR

Choć spółka przynosiła milionowe i powiększające się z roku na rok straty jej władze zamiast szukać oszczędności, szastały pieniędzmi. Takie wnioski płyną z opublikowanego właśnie raportu z kontroli NIK w miejskiej spółce MOSiR „Bystrzyca”. To wyjaśniać może powód odwołania w lutym ubiegłego roku przez radę nadzorczą, na polecenie prezydenta Krzysztofa Żuka, całego zarządu spółki, co oficjalnie tłumaczono „potrzebą zapewnienia skutecznej realizacji bieżących zadań i odpowiedniego przygotowania do wyzwań inwestycyjnych stojących przed spółką”.


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to jedna z największych spółek w Lublinie. Zarządza Areną Lublin, kompleksem pływackim Aqua Lublin, halą Globus, lodowiskiem Icemania, Centrum Sportowo-Rekreacyjnym z basenem przy ul. Łabędziej, Słonecznym Wrotkowem nad Zalewem Zemborzyckim oraz stadionami lekkoatletycznym przy Al. Piłsudskiego i żużlowym przy Al. Zygmuntowskich.

Od lat przynosi miastu straty, o co przy tego rodzaju działalności, trudno mieć do niej pretensje, ale ich skala – zdaniem NIK, która skontrolowała działalność MOSiR w latach 2016-19 – w znacznym stopniu wynikała z niegospodarności władz MOSiR i ich niedbałości o finanse spółki. A straty szły w miliony i rosły z roku na rok – w 2016 r. wyniosły blisko 3 mln zł, rok później było już 4,5 mln zł, w 2018 r. 5,4 mln zł, a w ostatnim roku kontrolowanej działalności, 2019 aż 8,4 mln zł. – MOSiR niegospodarnie i nierzetelnie przygotowywał i przeprowadzał postępowania o zamówienia publiczne oraz zawierał i realizował umowy – czytamy w raporcie, który ukazał się w poprzednim tygodniu.

Z wielu przytoczonych zarzutów najbardziej w oczy rzucają się dwa. Pierwszy to podjęcie decyzji o organizacji dwóch koncertów, pomimo tego, że: w przypadku koncertu The Cranberries – na podstawie sporządzonej kalkulacji spodziewano się straty w wysokości 256,6 tys. zł, a w przypadku koncertu La Festa w kalkulacji bezpodstawnie założono pozyskanie dofinansowania z budżetu Miasta Lublin w kwocie 600 tys. zł. – W efekcie łączna strata związana z organizacją tych koncertów wyniosła 1 148,9 tys. zł – punktują kontrolerzy NIK.

Drugi to poniesienie wydatków w kwocie blisko pół miliona (dokładnie 441,8 tys. zł) na zlecenie przeglądów urządzeń zapewniających prawidłową eksploatację pływackiego kompleksu Aqua Lublin, w sytuacji kiedy firma, która wybudowała aquapark miała robić to za darmo, w ramach wynagrodzenia, które otrzymała za wykonanie inwestycji. O czym władze MOSiR miały nie wiedzieć, bo nie zapoznały się z umową na budowę Aqua Lublin, którą zawarł Ratusz i leżała ona w urzędzie.

NIK zarzuca również ówczesnym władzom lubelskiej spółki, że zlecono usługi w kwocie 230,4 tys. zł netto w zakresie ochrony imprez masowych, które wchodziły w zakres już zawartej i obowiązującej umowy!

Mimo trudnej sytuacji spółka wydatkowała także 179,8 tys. złotych na pracownicze benefity. Jak podkreślają kontrolerzy takie postępowanie nie znajdowało ekonomicznego uzasadnienia, co w kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej spółki, stanowiło działania niegospodarne. Na co poszły pieniądze? 42,6 tys. zł na organizację spotkań świątecznych pracowników oraz 137,2 tys. złotych na organizację wyjazdów integracyjnych i spływów kajakowych.

Jak wydatki tłumaczyły kontrolerom władze spółki? Były Prezes Zarządu (z uwagi na wyłączoną jawność danych osobowych NIK nie podaje personaliów) wyjaśnił, że wszelkie działania tego rodzaju funkcjonowały już wcześniej i ich utrzymywanie było wyraźnym oczekiwaniem pracowników. Poza tym pozapłacowe benefity zwiększają zaangażowanie pracowników, identyfikację z pracodawcą oraz integrację załogi.

Na początku ubiegłego roku rada nadzorcza MOSiR odwołała cały zarząd spółki i powołała nowy. Zmianę tłumaczono wówczas enigmatyczną „potrzebą zapewnienia skutecznej realizacji bieżących zadań i odpowiedniego przygotowania do wyzwań inwestycyjnych stojących przed spółką”. Najwyraźniej jeszcze nim do spółki, wiosną 2020 roku, weszli kontrolerzy NIK władze miasta dowiedziały się, że w MOSiR dochodziło, do stwierdzonych później przez NIK, nieprawidłowości. LK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here