Porozumienie z Okręgiem Zamojskim

Z informacji udzielonych przez prezesa Zarządu Okręgu PZW w Chełmie Ryszarda Kowalskiego wynika, że wstępnie ustalono z przedstawicielami Okręgu PZW w Zamościu warunki podpisania porozumienia o wzajemnym honorowaniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w tzw. „opcji zerowej”. Jest bardzo prawdopodobne, że do podpisania porozumienia dojdzie już w przyszłym tygodniu

Puchar Prezesa Koła w Dorohusku

Zawody rozegrano w dyscyplinie spinningowej na rzece Bug. Sędziowali Rafał Guzowski (sędzia główny) i Roman Skurzewski (sędzia sekretarz). Najlepszy wynik uzyskał Wojciech Kowalczyk (okoń 32 cm), który wyprzedził Romana Zagołę (okoń 20,5 cm) i Waldemara Kowalczyka (okoń 20,4 cm).

Spotkanie Strefy południowo-wschodniej Polski

Po raz drugi w tym roku, tym razem w Zamościu odbyło się spotkanie przedstawicieli okręgów PZW tzw. „Strefy południowo-wschodnej Polski”. W spotkaniu uczestniczyły okręgi: Lublin, Chełm, Przemyśl, Tarnobrzeg, Kraków, Nowy Sącz, Rzeszów, Kielce, Krosno, Tarnów i Zamość oraz przedstawiciele ZG PZW w Warszawie: Prezes Teodor Rudnik, Wiceprezes Mirosław Iwański, Wiceprezes Dariusz Dziemianowicz oraz dyrektor biura ZG Marcin Mizieliński. Nasz Okręg reprezentowali Prezes Ryszard Kowalski oraz dyrektor biura Krzysztof Daniłów. Podczas spotkania omówiono ostatnie uchwały Zarządu Głównego dotyczące zmian regulaminu organizacyjnego koła i sekcji PZW i regulaminu nadawania odznak honorowych oraz tytułu Honorowego członka PZW. Dyskutowano także nad propozycjami zmian w regulaminie amatorskiego połowu ryb.

Składki na rok 2019

Wysokość składki ogólnozwiązkowej ustala ZG PZW, zaś wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód – poszczególne okręgi. Składka członkowska ogólnozwiązkowa na rok 2019 wynosi 90 zł, ulgowa – 45 zł (odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, młodzież i studenci w wieku 16-24 lata, mężczyźni po 65. i kobiety po 60. roku życia pod warunkiem posiadania stażu w PZW powyżej 10 lat), ulgowa – 22 zł (członkowie uczestnicy do 16. roku życia i odznaczeni złota odznaką z wieńcami).

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód ustalone na rok 2019 przez ZO PZW w Chełmie będą wynosiły: 110 zł oraz ulgowa: 55 zł (dla odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyzn i kobiet w wieku odpowiednio powyżej 65 i 60 lat przy co najmniej 10-letnim stażu w PZW). Składki te, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczą wód ogólnodostępnych (bez zbiorników). Składka ulgowa 50% dla młodzieży uczącej się w wieku 16-24 lata także wynosi 55 zł, lecz jej posiadaczom przysługuje dodatkowo prawo do wędkowania na wszystkich wodach włącznie ze zbiornikami. Podobne uprawnienia do wszystkich wód uzyskuje posiadacz składki członka uczestnika (do lat 16) w wysokości 28 zł. Składka uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód dotycząca zbiorników retencyjnych będzie kosztowała 80 zł. (kd)