Portfele dyrektorów i kierowników

Kontynuujemy prezentację oświadczeń majątkowych za 2015 rok dyrektorów i kierowników Urzędu Miasta Lublin.
Agnieszka Mochol-Dul – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem. Ma 16 tys. zł oszczędności i 2 tys. zł w papierach wartościowych. Posiada dom warty 285 tys. zł o pow. 64 mkw. (własność małżeńska). Z tytułu zatrudnienia uzyskała ponad 98 tys. zł. Ma dwa samochody: Suzuki SX 4 z 2009 roku (wł. małżeńska) i Opla Corsę z 2004 roku (wł. osobista). Spłaca kredyt mieszkaniowy (obecnie w wysokości 112 tys. zł) i na zakup samochodu (15 250 zł).

Arkadiusz Nahuluk – dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem. Ma 34,5 tys. oszczędności, 4,4 tys. zł wkładu w kasie zapomogowo-pożyczkową UM Lublin, 558 funtów brytyjskich i 3118 euro. Ma połowę własności w działce o pow. 2675 mkw. i wybudowanym na niej domu (pow. 254 mkw) oszacowaną na 700 tys. zł. Posiada ½ udziału w działce z gruntami ornymi o pow. 1491 mkw. o wartości 100 tys. zł. Z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki MOSiR „Bystrzyca” uzyskał dochód ponad 10 tys. zł. Wynagrodzenie za pracę w UM Lublin wyniosło 142 tys. zł, z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 22  260 zł, z praw autorskich ponad 2 tys. zł. Jeździ Citroenem C5 z 2009 roku i Hondą CRV z 2007 roku (współwłasność z synem). Spłaca kredyt hipoteczny na zakup działki (obecnie zostało 142 tys. zł) i pożyczkę w wys. 10 tys. zł (na spłatę kredytu). Ma limit w karcie kredytowej w wys. 10 tys. zł.

Iwona Nowakowska – zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania. Zgromadziła 153 tys. zł i 1730 euro. Ma działkę o pow. 1,228 ha zabudowaną domem do remontu i budynkiem gospodarczym o wartości 100 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w ratuszu zarobiła ponad 91 tys. zł i 1800 zł z tytułu najmu.

Jerzy Ostrowski – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. Ma 40 tys. zł oszczędności, mieszkanie warte 350 tys. zł i działkę 58 a wartą 50 tys. złotych (wszystko współwłasność małżeńska). Ponadto ma garaż warty 30 tys. zł. Wynagrodzenie za pracę wyniosło blisko 126 tys. zł, emerytura ponad 70 tys. zł. Jeździ Toyotą Avensis z 2004 roku (współwłasność z córką).

Marzena Pastuszak – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zgromadziła 150 tys. zł. Ma mieszkanie warte 550 tys. zł, działkę wartą 40 tys. zł i garaż warty 18 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w urzędzie otrzymała ponad 107,5 tys. zł. Dysponuje samochodem Renault Laguna z 2007 roku i motocyklem BMW z 2006 roku.

Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt Zieleni – dyrektor biura. Ma 6 tys. zł oszczędności, dom o pow. 180 mkw., warty z działką 250 tys. zł (współwłasność małżeńska) i działkę 0,65 ha wartą 500 tys. zł (maj. odrębny). Za pracę w 2015 roku otrzymała wynagrodzenie w kwocie ponad 111 tys. zł. Spłaca kredyty – na cele mieszkaniowe (pozostało ponad 32 tys. franków) i zakup samochodu (ponad 14 tys. zł).

Wiesław Piątkowski – zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska. Ma mieszkanie warte 260 tys. zł, 40-arową działkę zabudowaną budynkiem socjalno-gospodarczym wartą 200 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Z tytułu zatrudnienia uzyskał wynagrodzenie w wysokości 155 tys. złotych brutto. Jeździ Fiatem Bravo z 2011 roku.

Mirosława Puton – dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości. Zaoszczędziła ok. 7,5 tys. zł. Ma mieszkanie o pow. 65 mkw. warte 268 tys. zł (wł. odrębna). Z tytułu umowy o pracę uzyskała dochód w wysokości ponad 123 tys. zł. Posiada samochód – Kia Ceed z 2008 roku. Jest współkredytobiorcą na zakup mieszkania – wys. obciążenia to 100 tys. zł.

Mirosław Romanczuk – kierownik referatu w Wydziale Oświaty i Wychowania. Oszczędził ponad 98 tys. zł, ma też papiery wartościowe na kwotę 17,5 tys. zł. Ma mieszkanie warte 150 tys. zł (wł. małżeńska). Z tytułu pracy zarobił ponad 97 tys. zł. Jego samochód to Hyundai i30 z 2010 roku.

Marta Smal-Chudzik – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Zaoszczędziła 6854 zł, ma dwa mieszkania warte 620 tys. zł a do tego garaż, działkę rekreacyjną i domek letniskowy warte 109 tys. zł. W urzędzie miasta zarobiła ponad 102 tys. zł, w urzędzie marszałkowskim 913 zł. Jej samochód to Peugot 5008 z 2011 roku. Spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w kwocie 81 388 CHF.

Krystyna Smoleń – kierownik referatu ds. punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Wydziale Spraw Administracyjnych. Ma 92 tys. zł oszczędności, użyczone mieszkanie, działkę o pow. 30 arów wartą 45 tys. zł (darowizna). Za pracę w 2015 roku zarobiła ponad 79 tys. zł. Jeździ Fordem Fiestą z 2010 roku.

Ludwika Stefańczyk – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Ma 56 tys. zł oszczędności, mieszkanie warte 150 tys. zł, garaż i działkę rolną warte 41 tys. zł (połowa wartości) i jedną piątą własności działki z zabudową (siedlisko) wartej 100 tys. zł. Jej dochód brutto z tytułu zatrudnienia w UM Lublin wyniósł ponad 131 tys. zł.

Małgorzata Szczepińska – zastępca dyrektora Wydzialu Bezpieczeństwa Mieszkanców i Zarządzania Kryzysowego. Najmuje mieszkanie o pow. 63 mkw. Z tytułu pracy zarobiła ponad 116 tys. zł.

Andrzej Szerlak – dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych. Ma dwa mieszkania warte pół miliona zł. W ratuszu z tytułu pracy zarobił ponad 125,5 tys. zł, z umów zlecenia 4137 zł. Za wynajem mieszkania otrzymał ponad 9530 zł. Spłaca kredyt konsumpcyjny w wysokości 138 tys. zł.

Michał Śmigielski – kierownik referatu podatku od środków transportowych, opłat lokalowych i opłaty skarbowej. Ma działkę i udział w drodze dojazdowej o wartości 120 tys. zł. W urzędzie miasta zarobił ponad 76 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny w kwocie 51 tys. zł, konsumpcyjny – 6592 zł oraz pożyczkę gotówkową w kwocie ponad 26 tys. zł.

Anna Woszczek – zastępca dyrektora Wydziału Podatków. Zgromadziła ponad 7870 zł oszczędności. Dysponuje domem wartym 370 tys. zł (własność odrębna, połowa). Ma też piątą cześć udziału w działce z budynkiem mieszkalnym o wartości 80 tys. zł. Za pracę na stanowisku zastępcy dyrektora zarobiła ponad 118 tys. zł. Jeździ Toyotą Yaris z 2007 roku wartą 17 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny na zakup i remont domu (103 tys. CHF), kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania w wys. ponad 72 tys. zł (oba zaciągnięte z małżonkiem) i kredyt na zakup samochodu w wysokości ponad 14 tys. zł.

Małgorzata Zdunek – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem. Ma 244 tys. zł oszczędności, dom o wartości 700 tys. zł, mieszkanie warte 140 tys. zł i działki rolne o łącznej pow. ponad 9200 mkw. warte 22 tys. zł. (wszystko własność małżeńska). Zarobiła ponad 100 tys. zł, z tytułu najmu nieruchomości – ponad 9 tys. zł. Spłaca zobowiązania finansowe na kwotę 399 tys. zł.

Grażyna Zioło – kierownik referatu ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Dysponuje mieszkaniem o wartości 200 tys. zł – własność odrębna. Dochód z tytułu pracy w urzędzie wyniósł ponad 81 tys. zł.

Małgorzata Żurkowska – zastępca dyrektora Wydziału Planowania. Ma ponad 65 tys. zł i 900 euro zgromadzonego kapitału. Dysponuje mieszkaniami o wartości 260 tys. zł, działką rolną z gruntami przyległymi oraz garażem wartymi ok. 95 tys. zł. Zarobki za miniony rok wyniosły ponad 104 tys. zł.
Not. CH
Kolejne oświadczenia majątkowe w następnym numerze.