Porucznik Jaszczuk w II LO

Jerzy Rogalski, aktor znany jako porucznik Jaszczuk z „07 zgłoś się”, czy Antoni Tosiek z „Plebani”, spotkał się z młodzieżą z II LO w Krasnymstawie. 

Aktora w murach Liceum im. Norwida powitała Anna Antyga. Dyrektor II LO przybliżyła młodzieży bogaty dorobek artystyczny Rogalskiego, podkreśliła jego wieloletni związek z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie. Aktor rozpoczął spotkanie od przejmującej recytacji wiersza Cypriana Kamila Norwida „Pieśń od ziemi naszej”, przypomniał także „Moją piosnkę [II]”. Gość nawiązał do czasów szkolnych i podkreślił znaczenie tego okresu w kształtowaniu jego wrażliwości i osobowości. Jerzy Rogalski mówił też o tym, jak duże znaczenie ma dla niego praca w teatrze, szczególnie w Teatrze im. J. Osterwy, z którym jest związany od 1976 r. W prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Ewę Magdziarz z II LO, można było zobaczyć imponującą filmografię Rogalskiego, który grał m. in. w filmach „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, „Kaprysy Łazarza”, „Kogel-mogel”, „Dom zły”. Popularność zdobył grając w serialach np.: „Lalka”, „07 zgłoś się” czy „Plebania”. Aktor wspominał także współpracę z reżyserem Andrzejem Wajdą na planie jego ostatniego filmu „Powidoki”. Młodzież obejrzała też fragmenty „Wesela” Wojciecha Smarzowskiego, w którym Rogalski zagrał wuja Mundka. Aktor wspominał też współpracę ze Smarzowskim w czasie kręcenia filmu „Wołyń”. (kg)