Porządki na cmentarzu

Kilku mieszkańców powiatu chełmskiego porządkuje cmentarz ewangelicki w Aleksandrii Krzywowolskiej. Ważne jest dla nich kultywowanie pamięci o historii okolicy, z której pochodzą.

Cmentarz ewangelicki w Aleksandrii Krzywowolskiej (gmina Rejowiec) datowany jest na drugą połowę XIX wieku. To jedno z miejsc w powiecie chełmskim, w którym niemieccy kolonialiści mieli wydzielone miejsca na cmentarze wyznaniowe. Większość nagrobków w Aleksandrii Krzywowolskiej jest ziemnych, tylko na jednym można odczytać dane pochowanego zmarłego.

Na apel proboszcza parafii w Pawłowie o uporządkowanie porośniętej chwastami nekropolii, o istnieniu której niektórzy nawet nie wiedzą, odpowiedziało kilku mieszkańców, w tym Sylwester Cieśla z Aleksandrii Krzywowolskiej.

– Zaangażowaliśmy się w prace, bo mamy sentyment do okolicy, w której się wychowaliśmy, a pamięć o historii należy kultywować – mówi pan Sylwester. – To malownicze miejsce.

Cmentarz porastają stare dęby, a nieopodal stoi kaplica – obecnie katolicka, ale kiedyś kantorat i dom modlitewny kolonistów niemieckich, potem podstawówka. Usuwamy chwasty, kosimy. Przydałoby się ogrodzić ten teren, ale na to potrzebne są pieniądze. Może ktoś zechciałby wesprzeć prace? W porządkowaniu nekropolii pomagają także Kamil, Artur i Antoni Gajda, Jerzy Cieśla, Wiesław Chacia. (mo)