Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W czwartek odbyło się specjalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z uwagi na pandemię łączono się z jego członkami w trybie zdalnym.

Uczestnikami posiedzenia byli: Katarzyna Zawiślak – dyrektor chełmskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie Witold Boruczenko, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, burmistrz Robert Kościuk, starosta Andrzej Leńczuk, wójtowie gmin z terenu powiatu, prezes zarządu powiatowego ZOSP oraz prezesi zarządów gminnych OSP. – Tematów czwartkowego posiedzenia było kilka – informuje Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego. – Pierwszym była analiza sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu.

Kolejnym, realizacja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym m.in. prowadzenie akcji informacyjnej, organizacja transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie, omówienie zasad finansowania dowozu osób do punktów szczepień czy zasad przestrzegania bezpieczeństwa podczas ich transportu – dodaje. Starosta Leńczuk przekazał także wszystkim zebranym informację o tym, że mieszkańcom zainteresowanym tą problematyką udostępniono informacje na stronie internetowej i profilach społecznościowych krasnostawskiego starostwa.

Następnie omówiono sytuację epizodyczną na terenie powiatu w zakresie zakażeń afrykańskim pomorem świń (ASF) i ptasią grypą. Analizie poddano również gotowość służb, inspekcji, straży oraz jednostek samorządu terytorialnego do działania podczas wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych na terenie powiatu. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here