Posiłki z Hrubieszowa

Beata Kawalec od 1 września br. nie będzie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Ma ją zastąpić Beata Tomaszczuk z… Hrubieszowa, związana z Prawem i Sprawiedliwością, radna gminy Hrubieszów. Kawalec natomiast jest szykowana na stanowisko wicedyrektora.

Beacie Kawalec 31 sierpnia skończy się 5-letnia kadencji dyrektora SP nr 8. W czerwcu br. prezydent Jakub Banaszek ogłosił konkurs na dyrektora „Ósemki”, ale nikt się nie zgłosił. Wiele wskazywało na to, że Kawalec złoży dokumenty i do niego przystąpi, ale – jak ustaliliśmy nieoficjalnie – nie mogła tego zrobić, bo podobno nie miała aktualnej oceny pracy. Jest to jeden z wymaganych w konkursie dokumentów.

Mimo to wydawało się, że prezydent Banaszek powierzy Beacie Kawalec obowiązki dyrektora na okres 10 miesięcy. Wiadomo już, że tego nie zrobi. Nowym dyrektorem SP nr 8 z 1 września br. ma zostać Beata Tomaszczuk z Hrubieszowa. Przyszła dyrektor SP nr 8 pracowała dotąd jako nauczyciel etyki i przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Zasiada też w radzie gminy Hrubieszów. Jest związana z Prawem i Sprawiedliwością. Z komitetu wyborczego tej partii została radną.

Z jej profilu na portalu społecznościowym można dowiedzieć się, że jest też doradcą do spraw skóry i wizażu. Ukończyła filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała też Filozofię Kultury i Nauki o Kulturze na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Dietetykę i Planowanie Żywienia na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. (jar)