Poskąpili na kulturę

W dobie inflacji i wszechobecnych podwyżek miasto przeznaczyło w tym roku prawie połowę mniej niż dotychczas na projekty kulturalne. Organizacje, które złożyły swoje oferty, skarżą się na skąpstwo urzędników i dopytują, co stało się z pozostałymi środkami. – Decyzja jeszcze nie zapadła – odpowiada magistrat.

Rok temu 14 chełmskich organizacji (klubów, stowarzyszeń, fundacji i parafii) otrzymało łącznie 90 tysięcy złotych dotacji na „Realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dzięki środkom udało się zorganizowań m.in. takie wydarzenia jak Dni Idy Haendel, kolejną edycję festiwalu „Cały świat to jeden wielki Chełm”, obchody 80. rocznicy Zagłady Żydów Chełmskich i II Festiwal Humoru, obchody Światowego Dnia Młodzieży czy X Chełmski Festiwal Szantowy.

W tym roku, w dobie kryzysu gospodarczego, wszechobecnych podwyżek i szalejącej inflacji, miasto zdecydowało się paradoksalnie nie zwiększyć, a pomniejszyć kwotę dofinansowania. Zamiast planowanych 90 tys. zł między 16 organizacji podzielono 47 tys. zł. Stowarzyszenia, które złożyły swoje oferty w konkursie, nie kryją zażenowania takim obrotem spraw. Z kolei dla mieszkańców może to oznaczać jedno: znane i lubiane cykliczne imprezy będą o wiele skromniejsze. Dlaczego ratusz poskąpił na chełmską kulturę, która i tam z roku na rok jest coraz uboższa? Gdzie wsparcie urzędników dla lokalnych inicjatyw kulturalnych?

– Podczas konkursu nie rozdysponowano pełnej kwoty. Decyzja dotycząca przeznaczenia pozostałych środków nie zapadła, obecnie są to więc wolne fundusze. O ich ewentualnym przeznaczeniu zdecydują radni podczas sesji Rady Miasta Chełm w formie ewentualnego przesunięcia na inny cel – komentuje Damian Zieliński z Urzędu Miasta.

Na jaki cel ostatecznie radni zdecydują się przeznaczyć środki? To się okaże. Na razie nie wiadomo też, czy w tym roku w mieście odbędzie się kolejna edycja „Lata z Dwójką”, a jeśli tak, to ile tym razem pieniędzy z budżetu Chełma ona pochłonie. (pc)

Kwoty przyznanych dotacji w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: ·Stowarzyszenie Werwa Chełm Festiwal „Cały Świat to Jeden Wielki Chełm” – 3 000 zł; ·Towarzystwo Muzyczne w Chełmie, „Dni Idy Haendel” – 4 000 zł; ·Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie – „Trzydniowe warsztaty muzyczne pod nazwą „Śpiewamy to, co lubimy” z okazji X rocznicy powstania amatorskiego zespołu wokalno-muzycznego „Danielki” – 2 000 zł; ·Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Chełmie „Wielkanocny Koncert na Górce” – 2 000 zł; ·Stowarzyszenie Rocznik Chełmski „Rocznik Chełmski t. 27” – 5 000 zł; ·Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” w Chełmie „Plener malarski” – 3 000 zł; ·Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „HEJNAŁ”, organizacja XXXII Międzynarodowych Spotkań Chóralnych” – 3 000 zł; ·Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, przygotowanie publikacji poświęconej 20-leciu Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” – 3 000 zł; „VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej” – 500 zł; „IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Chełmie” – 500 zł; ·Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie „XX Dni Kultury Chrześcijańskiej” – 4 000 zł; ·Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Chełmie, „Historyczne organy w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej; Nagranie i wydanie płyty CD z okazji jubileuszu 75-lecia ich instalacji” – 3 000 zł; ·Chełmskie Towarzystwo Naukowe „Aktywni seniorzy – młodzi duchem” – wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmie” – 3 000 zł; ·Klub Żeglarski CHEŁM „X Chełmski Festiwal Szantowy” – 2 000 zł; ·Fundacja 4 Piętra w Chełmie, „Dni Kultury Żydowskiej” – 3 000 zł; ·Fundacja 4 Piętra w Chełmie, „Przygotowanie publikacji Grajek z miasteczka Chełm przedstawia… z nagraniem cyfrowym” – 2 000 zł; ·Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, „IV Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych Ku Czci Bogurodzicy w Chełmie” – 2 000 zł; ·Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA w Chełmie, „Moje spojrzenie na Miasto Chełm” – 2 000 zł. (opr. mo)