Poślizg przy odbiorach

Opóźnia się termin oddania do użytku zachodniej obwodnicy Lublina. Trwają odbiory techniczne – usłyszeliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwotnie planowano otwarcie tego odcinka obwodnicy (między węzłem Sławinek a drogą nr 19 w Konopnicy) do końca listopada br.
– W tej chwili trwają odbiory. Drogę udostępnimy po uzyskaniu zezwolenia na jej użytkowanie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Poinformujemy o dokładnej dacie oddania do ruchu – powiedział Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.
Zachodnia nitka obwodnicy ma odciążyć ruch pojazdów, w tym ciężarowych, na alei Kraśnickiej. Dzięki niej również będzie możliwy tranzyt z Rzeszowa do Warszawy i Białegostoku bez wjazdu do miasta.
Koszt robót budowlanych wyniósł ok. 424 miliony złotych. Łączna wartość kontraktu, uwzględniająca opracowanie projektu, wypłaty odszkodowań za nieruchomości, prace archeologiczne i wynagrodzenie nadzoru wyniosła około 620 mln zł.
BCH