Kto posprząta przy ulicach?

Czas na wiosenne porządki. Miasto ogłosiło w minionym tygodniu przetarg na oczyszczenie ze śmieci pasów drogowych i ich rewitalizację.
Wywożone mają być elementy betonowe, chwasty i samosiewy, gruz i odpady komunalne. W ich miejsce wysiana zostanie trawa, po uprzedniej wymianie gleby. Zarządu Dróg i Mostów przeznacza na ten cel 200 tysięcy złotych. – W ubiegłym roku miasto zlikwidowało w pasach drogowych 295 wysypisk – mówi Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza. – Znajdowały się one m. in. przy ulicach: Działkowej, Perłowej, Milenijnej, Tęczowej, Łęczyńskiej, Klepackiego, Nałęczowskiej, Inżynierskiej, Wrońskiej, Lwowskiej, Kuronia, Białkowska Góra, Dzierżawnej, Nasturcjowej, Szkolnej, Nadrzecznej – dodaje.
CH