Postrzegać świat inaczej

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie spotkali się dyrektorzy, rodzice, nauczyciele, specjaliści, diagności i inni zainteresowani edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Radzili o metodach wspierania tych, którzy spostrzegają świat inaczej.


Konferencja Naukowo-Metodyczna „Kiedy spostrzegam świat inaczej… – wokół edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowana była przez Katedrę Pedagogiki PANS we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Arka Przyszłości oraz Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Chełmie. W spotkaniu wzięło udział ponad stu uczestników.

Zebrani z uwagą wysłuchali wykładów przybliżających rozwiązania prawne dotyczące specyfiki funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym m.in. z afazją, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, jak również wyróżniającymi się wysoką wrażliwością. Głos zabierali specjaliści, nauczyciele, diagności, a także rodzice i dorośli byli uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (opr. mo, fot. PANS)