Poszło o pieniądze

Unieważniony został przetarg na budowę ulic Leszka i Ziemowita w dzielnicy Szerokie.


Przetarg został unieważniony, bo trzy oferty, które wpłynęły do Zarządu Dróg i Mostów, znacznie przewyższały kwotę, jaką zamierzało wydać miasto. Urzędnicy chcieli maksymalnie wydać ok. 6 milionów złotych brutto.

Tymczasem najtańsza oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie, opiewała na 7,8 mln złotych. – Cena ofert, z najniższą ceną (…) przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – czytamy w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu przetargu, wydanej przez Wydział Zamówień Publicznych ZDiM.

Oprócz budowy ul. Leszka i ul. Ziemowita w planie była „budowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszka” oraz „budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Światowida oraz na ul. Leszka”. Urzędnicy zakładali, że roboty zakończą się najpóźniej 31 maja 2022 roku.

Mieszkańcy mają nadzieję, że miasto ogłosi kolejny przetarg. Jeśli tak się stanie i zakres prac się nie zmieni, ewentualny wykonawca będzie musiał m.in.: zbudować jezdnie, chodniki i zjazdy, zbudować oświetlenie drogowe oraz kanalizację deszczową, sieć wodociągową i kanalizację wraz z przyłączami i przebudować gazociąg i sieci energetyczne. GR