Poszukiwani Młodzi Ambasadorzy Lublina

Fundacja Absolwentów UMCS zaprasza uczniów liceów oraz lubelskich studentów do udziału w programie „Młody Ambasador Lublina”. Konkurs dotyczy osób o wyjątkowych osiągnięciach edukacyjnych, naukowych, artystycznych albo sportowych. Jury wyłoni 40 laureatów, którzy otrzymają pamiątkową statuetkę, a także tytuł Młodego Ambasadora Lublina.


Fundacja Absolwentów UMCS realizuje obecnie projekt „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”. W jego ramach powstał program skierowany do osób charakteryzujących się wyjątkową postawą i aktywnością na takich płaszczyznach, jak np. nauka, kultura, sport, działalność społeczna na rzecz miasta lub szkoły. Wszyscy, którym marzy się tytuł Młodego Ambasadora Lublina, powinni wypełnić formularz dostępny pod adresem www.lui.lublin.eu . Rekrutacja trwa do 29 października.
Joanna Niećko