Poszukiwania padłych dzików

(24 i 25 września) Wywiązując się z zadań zleconych przez Zarząd Główny PZŁ, chełmscy myśliwi uczestniczyli w poszukiwaniu padłych dzików. W sumie kilkuset członków naszych kół z terenu Chełma, Włodawy i Krasnegostawu przystąpiło do poszukiwań. Akcją kierowali leśnicy z poszczególnych nadleśnictw. Przeszukiwano lasy i zakrzaczenia. Dodatkowo poszukiwano padłych sztuk w promieniu 3 km od miejsc, gdzie natrafiono już na padłe dziki z wirusem ASF. Znaleziono jedną padłą sztukę.


Myśliwi przedszkolakom

(22 września) W ramach realizacji programu „Myśliwi przedszkolakom” myśliwi odwiedzili kolejną placówkę – oddział przedszkolny w SP w Wirkowicach. Łowcy przynieśli puzzle, kolorowanki i budki lęgowe dla ptaków. W trakcie układania puzzli opowiadali o swojej działalności, o ptakach i zwierzętach żyjących w najbliższej okolicy. Wszystkim układającym wręczono drobne upominki. W imieniu ZO PZŁ wszystkich zaproszono dzieci do udziału w organizowanych konkursach oraz do odwiedzenia chełmskiej strzelnicy.

Spotkanie inauguracyjne

(27 września) Chełmscy myśliwi uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym działalność Świetlicy dla dzieci romskich i polskich w Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

Podpisanie umów

We wrześniu koła łowieckie z powiatu chełmskiego i włodawskiego podpisały z Województwem Lubelskim „Porozumienie o współpracy w celu ograniczenia możliwości rozpowszechniania się ASF”. Mając na uwadze narastające zagrożenie epidemią ASF oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie wzmocnienia skuteczności zwalczania epidemii oraz w celu zmniejszeniu skutków dla gospodarki samorząd województwa ufundował nagrody dla myśliwych, którzy pozyskają samicę dzika o wadze powyżej 30 kg, po zrealizowaniu odstrzału sanitarnego. Wysokość nagrody to 200 zł netto za każdą sztukę. (m)