Poszukiwanie umysłów ścisłych

Na UMCS, KUL i Uniwersytecie Przyrodniczym jeszcze trwają zimowe nabory na studia II stopnia. Do wyboru jest kilkanaście kierunków, m.in. architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.
W tym roku podczas zimowego naboru UMCS oferuje kandydatom studia dzienne z gospodarki przestrzennej i fizyki technicznej. Internetowa rejestracja na tych kierunkach potrwa do 19 lutego br.
– O przyjęcie na studia z zakresu gospodarki przestrzennej mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia na tym kierunku, a także absolwenci architektury i urbanistyki. Osoby, które nie skończyły studiów inżynierskich, będą zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych. Z kolei o przyjęcie na fizykę techniczną mogą się starać absolwenci fizyki, fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.
Rekrutacja na oba kierunki odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, jednak nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Do wtorku, 21 lutego trwa nabór na Uniwersytecie Przyrodniczym. Rekrutacja odbywa się na 26 kierunkach. Po raz pierwszy w zimowej ofercie są: gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, zarządzanie jakością w produkcji roślinnej i hortiterapia (czyli ogrodolecznictwo).
Najdłużej, bo do 28 lutego, trwa zimowy nabór na KUL. Rekrutacja dotyczy trzech kierunków, na których studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów. Są to: architektura krajobrazu (limit 20 miejsc), gospodarka przestrzenna (40 miejsc) oraz inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym w Stalowej Woli (30 miejsc).MG