Powalczą o 10 milionów

Konsultacje projektowych założeń spotkały się z dużym zainteresowaniem świdniczan

Świdnik chce pozyskać nawet 10 mln zł dotacji z programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z tzw. funduszu norweskiego i EOG, na działania ekologiczne, społeczne, rewitalizację, projekty animacyjne dla seniorów i młodzieży, transport, kulturę oraz edukację. Konkurencja jest ogromna, bo o pieniądze stara się aż 255 polskich samorządów.


– Program jest dla nas doskonałą szansą na rozwój tych obszarów miasta, na które dotychczas nie mieliśmy funduszy – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju, dodając, że program umożliwia dofinansowanie nawet do 100% kosztów inwestycji bez udziału środków własnych miasta.

Realizowane projekty mają ograniczać ubóstwo, integrować społeczeństwo, pomagać w zatrudnianiu młodych, wspierać innowacje, edukację, badania, ochronę środowiska, społeczeństwo obywatelskie i zwiększać świadomość prawną. Wśród finansowanych przedsięwzięć mogą być zarówno tzw. projekty „miękkie” (edukacyjne i społeczne), jak i „twarde”, czyli związane np. z inwestycjami i remontami.

W ubiegłym tygodniu w świdnickim ratuszu odbyły się konsultacje społeczne, podczas których świdniczanie mieli okazji wyrazić swoją opinię na temat przedsięwzięć, które chciałyby wpisać do projektu władze miasta, ale także zgłosić własne, warte zrealizowania, pomysły na poprawę życia w Świdniku. – Jednym z warunków aplikowania o pieniądze z Programu jest włączenie w proces planowania mieszkańców oraz przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy problemów i potencjału miasta – mówi M. Dmowski. – Jeśli ktoś nie uczestniczył w konsultacjach, może zgłosić swoje pomysły do urzędu miasta osobiście lub wysyłać e-maila. Na pewno rozważymy każdy głos – zachęca wiceburmistrz.

Same konsultacje spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na spotkanie przyszło kilkadziesiąt osób reprezentujących organizacje pozarządowe, Młodzieżową Radę Miasta, Radę Seniorów i miejskie instytucje. Ratusz przedstawił swoje propozycje do projektu: m.in. remont miejskiego targowiska, budowę parków i budynku, gdzie mogliby się spotykać świdniccy społecznicy i aktywiści oraz zakup elektrycznego busa. Podczas tzw. burzy mózgów padły dodatkowe propozycje, m.in. stworzenie kafejek, które mogłyby być miejscami spotkań dla młodzieży, mieszkań dla seniorów z zapewnieniem im opieki socjalnej i medycznej czy budowa amfiteatru, gdzie mogłyby się odbywać różne wydarzenia kulturalne.

Teraz miasto przygotuje ostateczny kształt projektu, który zostanie zgłoszony do konkursu. O pozyskanie dotacji nie będzie łatwo, bo zdobędzie je tylko ok. 15 samorządów z całego kraju. Trzymamy kciuki. JN