POWER dla młodych na start

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER) to projekty dla osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy na lokalnym rynku. To dzięki projektom realizowanym w ramach PO WER osoby młode mogą liczyć na więcej! Bo to co ważne dla rozwoju gospodarki to czynnik ludzki, to młode osoby, które posiadają konkretne kompetencje, kwalifikacje i umiejętności. To dzięki takim programom jak POWER osoby młode zdobywają cenne doświadczenie, potrzebne kwalifikacje i kompetencje.

Dla kogo projekty? Dla kogo projekty? Dla osób młodych w wieku 14-29 lat, które nie uczą się, nie studiują i nie pracują, które szukają swojej drogi, odpowiedniego zawodu dla siebie.
Twój udział w projekcie!Jesteś osobą młodą zapisz się na szkolenie, kurs zawodowy, czy na szkolenie nadające nowe uprawnienia zawodowe. PO WER, to projekty, dzięki którym osoby młode zdobywają nowe kwalifikacje, kompetencje, ale również mogą liczyć na potwierdzenie swoich umiejętności odpowiednim certyfikatem lub świadectwem. W celu zdobycia doświadczenia zawodowego osoby młode mogą liczyć na udział w stażu, dzięki któremu zdobędą cenne doświadczenie, które będą mogły wykorzystać u przyszłego pracodawcy. Osoby młode z dobrym pomysłem na biznes mogą liczyć na bezzwrotną dotację na własną firmę.Osoby młode biorące udział w projektach nie ponoszą żadnych kosztów związanych z organizacją szkolenia/kursu czy stażu. Uczestnicy projektów w trakcie uczestnictwa w projekcie mogą liczyć na: stypendium szkoleniowe, stażowe, pieniądze na dojazd na szkolenie/kurs, staż, pokrycie kosztów związanych z niezbędnymi badaniami lekarskimi, pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością, ubezpieczenie zdrowotne oraz od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania projektu, wyżywienie w dniach trwania zajęć szkoleniowych, materiały szkoleniowe.

Poznaj szczegóły!
Odwiedź lub skontaktuj się
z Punktem Informacyjnym PO WER,
a pomożemy Ci znaleźć odpowiednie wsparcie!

Punkt Informacyjny PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Lubartowska 74 A,
I piętro, pokój 100
tel. (81) 46 35 349, 605 903 493
e-mail: power@wup.lublin.pl