Powiat bierze kredyt

O ponad 3 mln zł wzrośnie zadłużenie powiatu krasnostawskiego. Potrzebę wzięcia kredytu starosta tłumaczy potrzebą sfinansowania inwestycji oraz spłatą wcześniejszych zobowiązań.

Rada Powiatu Krasnostawskiego podjęła uchwałę o zaciągnięciu 3,165 mln zł kredytu na ostatniej sesji.

– Zaciągnięcie kredytu wynika z potrzeby zapewnienia środków na sfinansowanie realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji na inwestycje oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także sfinansowania części planowanego deficytu budżetu – wyjaśnia Andrzej Leńczuk. – Warunki oraz termin spłaty zostaną określone w postępowaniu przetargowym na wyłonienie podmiotu udzielającego kredyt, zgodnie z przepisami zamówień publicznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2035.

Zadłużenie powiatu wzrośnie tym samym do prawie 14,5 mln zł. (k)