Powiat celuje w inwestycyjny rekord

Największą przyszłoroczną powiatową inwestycją ma być termomodernizacja DPS w Świdniku

Termomodernizacja budynków DPS w Świdniku, budowa drogi powiatowej Mełgiew – Kajetanówka i Krępiec – Minkowice, przebudowa mostu na drodze z Biskupic do Fajsławic – to kilka z najważniejszych i najbardziej kosztownych zadań, jakie Powiat Świdnicki zaplanował na przyszyły rok. W sumie na inwestycje powiat zamierza wydać kilkanaście milionów złotych, choć jak zaznacza starosta, to kwota może się zwiększyć.


Jak tłumaczą władze powiatu świdnickiego, zaplanowane na przyszły rok wydatki wynoszą nieco ponad 100 mln złotych, z czego ponad 82 mln zł to wydatki bieżące, czyli te związane z utrzymaniem wszystkich jednostek podległych samorządowi; z kolei ponad 18 mln zł to wydatki majątkowe, czyli zadania inwestycyjne i zakupy.

– Obecnie trudno w jednoznaczny sposób wskazać, jakie będą konsekwencje finansowe pandemii dla budżetu powiatu. Między innymi dlatego też zaplanowaliśmy nieco mniej środków na wydatki inwestycyjne. Wierzę jednak, że nie jest to nasze ostatnie słowo i budżet będzie ewaluował, gdyż w projekcie nie ma zadań, na które staramy się o pieniądze choćby z Funduszu Inwestycji Lokalnych, np. remontu ul. Dworcowej, czy przebudowy SOSW, a to kolejne ponad 10 milionów złotych. Po zsumowaniu wszystkich inwestycji mielibyśmy rekordowy jak na samorząd powiatowy, 28-milionowy budżet inwestycyjny – tłumaczy Łukasz Reszka, starosta powiatu.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące lwią część budżetu – ok. 28,8 mln zł – pochłonie jak zwykle oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna – ok. 21 mln zł. Pozostałe wydatki: administracja publiczna – ok. 9,6 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ok. 6,6 mln zł, rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – ok. 5,3 mln zł, Powiatowy Urząd Pracy – ok. 2,9 mln zł, transport i łączność – ok. 1,5 mln zł.

W projekcie budżetu znalazło się ponad 20 zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to: termomodernizacja budynków DPS im. Roba Inja w Świdniku (5,4 mln zł), przebudowa drogi Mełgiew – Kajetanówka (2,40 mln zł), przebudowa drogi Krępiec – Minkowice (2,32 mln zł), zadania z zakresu geodezji i kartografii – e-Geodezja (2,24 mln zł), przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2118L Biskupice – Fajsławice (1,33 mln zł), przebudowa fragmentu drogi Kawęczyn – Kozice – Policzyzna (0,9 mln zł), przebudowa parkingu przy budynku zajętym na potrzeby przychodni przy al. Lotników Polskich 22 w Świdniku – (0,5 mln zł), przebudowa fragmentu drogi Stryjno – Żuków – Krzczonów (0,35 mln zł), budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej Łysołaje – Boniów oraz Pełczyn – Trawniki – Kolonia Dobryniów w miejscowości Oleśniki (0,3 mln zł). Projektem budżetu radni zajmą się podczas grudniowej sesji. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here