Powiat chce stary ratusz

Powiat, któremu miasto podniosło czynsz za wynajem lokali przy ul. Niepodległości 13, chciałby odkupić po dobrej cenie siedzibę starego ratusza i przenieść się „na swoje”

Starostwo Powiatowe w Świdniku chcę kupić od miasta budynek przy ul. Wyszyńskiego 15. Zaproponowało, aby ratusz odwołał przetarg na zbycie swojej starej siedziby i odsprzedał ją za 3,2 mln zł.


Wkrótce pracownicy Urzędu Miasta Świdnik przeniosą się do odpicowanego budynku po Gimnazjum nr 2. Jednak zanim się to stanie, miasto chciałoby pozbyć się swojej dotychczasowej siedziby przy Wyszyńskiego 15. Kilka tygodni temu ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości. Składa się na nią nie tylko stary ratusz, ale również budynek USC i działka o powierzchni 0,3417 ha, na której te oba obiekty stoją. Chętni do zakupu mogą zgłaszać się do końca sierpnia.
Tymczasem Starostwo Powiatowe w Świdniku wystosowało do burmistrza Waldemara Jaksona pismo, w którym proponuje, że odkupi tę nieruchomość. Powiat zwrócił się o odwołanie przetargu i sprzedaż budynku bez tej procedury za kwotę 3 250 000 zł.
W piśmie wysłanym do ratusza władze powiatu przekonują, że z uwagi na funkcję, jaką pełnią budynki będące siedzibą Urzędu Miasta Świdnik, jak również z uwagi na ich położenie, zasadnym będzie, jeśli nadal będą to budynki użyteczności publicznej, służące obsłudze administracyjnej mieszkańców Świdnika i powiatu.
„Zważyć należy również, że sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku uniemożliwi w przyszłości wykorzystanie budynków dla celów, które spełniają obecnie, co w znacznym stopniu utrudni zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Aktualna siedziba Starostwa, w szczególności zaś jej lokalizacja i warunki lokalowe, ograniczają możliwość przystosowania urzędu do obsługi ludności w takim zakresie, jaki stanie się konieczny w najbliższych latach. Należy zaznaczyć również, że zabudowa Świdnika uniemożliwia budowę na terenie miasta nowych budynków administracyjnych przez Powiat Świdnicki (…) – czytamy w piśmie podpisanym przez starostę Dariusza Kołodziejczyka.
Czy miasto przystanie na tę propozycję? Raczej wątpliwe. Choć obiekt, w którym wciąż jeszcze mieści się urząd miasta, to relikt przeszłości, działka na której stoi to – co nieraz podkreślali miejscy urzędnicy – jedna z najbardziej atrakcyjnych nieruchomości w mieście. Rzeczoznawca wycenił całość na 4,647 mln zł. Do tematu wrócimy. (w)