Powiat dumny z nauczycieli

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w PCEZ w Świdniku

W ubiegłą środę w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku odbyły się powiatowe obchody Dnia Nauczyciela.


– Patrząc na efekty pracy naszych nauczycieli i pedagogów, rozpiera mnie duma. Mówię to na podstawie osiągnięć naszych uczniów i wielu wydarzeń organizowanych w szkołach, w których nasza młodzież bierze aktywny udział. Podsumowując rok szkolny 2018/209 można powiedzieć, że jest dobrze, ale warto pracować by było jeszcze lepiej – mówił podczas uroczystości Łukasz Reszka, starosta świdnicki.

Z kolei Radosław Brzózka, odpowiedzialny w zarządzie powiatu, za oświatę, w swoim wystąpieniu nawiązywał do akademickiej działalności Karola Wojtyły. Nie było to przypadkowe, bo 16 października, przypadała 41. rocznica wyboru Polaka na papieża.

– Wiemy o tym, że Karol Wojtyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wraz z profesorami, zwłaszcza wydziału filozofii, tworzył wspólnotę nauczycieli, na którą warto spoglądać jako pewien wzór naszych powiatowych, oświatowych i szkolnych wspólnot. Chcemy, aby to dzisiejsze spotkanie prowadziło nas właśnie ku tej wspólnocie: koleżeńskiej, uczniowskiej, nauczycielskiej – mówił Radosław Brzózka.

Głos zabrała też obecna na obchodach Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.

– Nauczyciel – mistrz, który dzieli się z uczniami nie tylko ogromną wiedzą, w którą jest wyposażony, ale tym wszystkim, co składa się na jego osobowość. To jest rzecz najcenniejsza i najistotniejsza w pracy pedagoga – podkreślała Teresa Misiuk.

Podczas uroczystości wyróżniającym się pracownikom oświaty oraz dyrektorom szkół wręczono nagrody pieniężne. Powiat przeznaczył na nie w sumie 31 800 zł. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: Anna Adamczyk (I LO w Świdniku), Monika Dąbkowska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku), Janusz Maruszak (PCEZ w Świdniku), Agnieszka Romanek (Zespół Szkół nr 1 w Świdniku), Elżbieta Smolińska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku), Anna Dudek (Zespół Szkół w Piaskach), Urszula Siedlecka (Zespół Szkół w Trawnikach), Monika Ewa Nowosad (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych), a w gronie dyrektorów: Stanisław Stefańczyk (I LO w Świdniku), Waldemar Szałek (Zespół Szkół w Piaskach), Anna Goral (PCEZ), Dariusz Szałaj (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku), Katarzyna Balcerek (Zespół Szkół w Trawnikach), Elżbieta Krupa (SOSW w Świdniku), Elżbieta Gauda (SOSW w Kozicach Dolnych)

Kilkudziesięciu nauczycieli dostało nagrody dyrektora szkoły. W I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku otrzymali je: Aneta Jagieła, Mariola Chwedoruk-Fil, Lidia Grobel-Wiśniewska, Adam Kuna; w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku: Zofia Bartnik, Agnieszka Kowalewska, Alicja Kozak, Witold Reszka, Zbigniew Prokop; w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku: Monika Bąk, Małgorzata Bronisz, Agnieszka Dziedzic, Renata Gierszon, Anna Kołodziejczyk, Marzena Leniak, Agnieszka Mazurek, Małgorzata Motyl, Łukasz Soral, Liliana Sosnowska, Katarzyna Stempienik; w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku: Beata Adamek-Stawczyk, Joanna Ciechańska-Jędrasik, Renata Prystupa, Małgorzata Trześniewska; w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku: Magdalena Baracz, Karolina Wiśniewska, Ewa Otrębska, Beata Bernat, Klara Opalińska, Agnieszka Potaczała, Joanna Kowalska-Szczęsna, Dorota Żurek, Gertruda Stryjecka-Łata, Elżbieta Ścibior; w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych: Maria Wójcik-Baluk, Rajmund Koch, Marcin Sokołowski, Daniel Pyda. Wyróżnienie w zespole Szkół w Piaskach to: Nina Drzewiecka, Beata Kędrak, Beata Sawczuk-Hanc, Mariola Góźdź, Magdalena Wytrzyszczewska, Tomasz Jasieczek, Grzegorz Stasiak-Głowala. W Zespole Szkół w Trawnikach nagrody otrzymali: Ewa Kociubowska, Agnieszka Lipińska, Monika Hanc, Piotr Sewruk.

Z kolei Agnieszka Romanek, nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida, odebrała awans na stopień nauczyciela mianowanego. JN