Powiat i miasto dostały, gminy obeszły się smakiem

3,5 mln zł dostanie miasto Krasnystaw na przebudowę ulic Makowa, Rybia i Kołowrót, a 4,5 mln zł trafi do powiatu na modernizację drogi Orłów Drewniany-Stryjów w gminie Izbica. Ogłoszono właśnie listę kolejnych inwestycji rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niestety, nie ma na niej żadnej z krasnostawskich gmin.

– Dzięki działaniom burmistrza Roberta Kościuka miasto pozyskało z RFRD kolejne środki. Zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Makowej oraz rozbudowę ulic Rybiej i Kołowrót – mówi Joanna Sobstyl z Urzędu Miasta w Krasnymstawie.

Przebudowa ul. Makowej obejmie odcinek o długości 962 m. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne. Szacowana wartość inwestycji to 2,6 mln zł, z czego 1,6 mln zł stanowić będzie rządowe dofinansowanie.

– Rozbudowa ul. Rybiej i ul. Kołowrót obejmie roboty drogowe na odcinku o długości 704 m, w ramach, których zostanie wykonana nowa nawierzchnia, chodnik, przejścia dla pieszych, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i przebudowany będzie gazociąg – informuje J. Sobstyl.

Prace na Rybiej i Kołowrót pochłoną 3 mln zł, a dotacja z RFRD wyniesie 1,8 mln zł. Obie inwestycje mają być gotowe jeszcze w tym roku.

Powody do zadowolenia ma również Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. W tym rozdaniu RFRD otrzymało 4,5 mln zł (połowę potrzebnych środków) na rozbudowę drogi powiatowej Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów, na odcinku od Orłowa Drewnianego do Stryjowa w gminie Izbica. To w sumie 2,5 km nowego asfaltu, który ma zostać położony do końca tego roku. (kg)