Powiat z nowym skarbnikiem

Na zdjęciu od lewej – starosta D. Kołodziejczyk, nowa skarbnik A. Flis i przewodniczący Rady Powiatu, M. Najda

Jan Chabros nie jest już skarbnikiem Starostwa Powiatowego w Świdniku. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę o jego odwołaniu. Jego obowiązki przejęła Agnieszka Flis.


Na ostatniej sesji Rady Powiatu Świdnickiego, która odbyła się w ubiegły czwartek (30 listopada) radni przegłosowali uchwałę o odwołaniu skarbnika. Jan Chabros, który piastował to stanowisko od wielu lat, pod koniec sierpnia złożył wniosek o odwołanie. W powiecie mówiło się, że jako człowiek z bogatym cv miał bardziej intratną propozycję pracy.
– Miałem przyjemność pracować z panem skarbnikiem od wielu lat, jeszcze pełniąc funkcję radnego powiatowego, a od stycznia 2015 roku ściśle współpracować z nim jako starosta. Dzisiaj się rozstajemy; czas na podsumowanie ostatnich lat współpracy, współpracy bardzo owocnej, co widać po ilości zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji – mówił, dziękując odchodzącemu skarbnikowi, starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Podczas sesji przyjęto także uchwałę o powołaniu następny J. Chabrosa. Z dniem 1 grudnia skarbnikiem została Agnieszka Flis. W uzasadnieniu uchwały przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego Marcin Najda podkreślił, że posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie nabyte w księgowości jednostek samorządowych oraz predyspozycje osobiste, dają gwarancję, że nowa pani skarbnik „w sposób odpowiedzialny i z należytą starannością będzie wykonywać swoje obowiązki”. Od 1999 roku A. Flis była główną księgową w PCPR w Lublinie. Pracowała również w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. (w)