Powiat świdnicki chce być cyfrowy

Radni powiatu świdnickiego na nadzwyczajnej sesji zwołanej w ubiegły wtorek zdecydowali o zawarciu porozumienia z kilkoma gminami z województwa lubelskiego i wspólnej informatyzacji urzędowych procedur oraz udostępnieniu mieszkańcom tzw. e-usług. Samorządy chcą złożyć partnerski projekt i ubiegać się o kilka milionów złotych unijnego dofinansowania na jego realizację.
Projekt pn. „Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i  rozbudowę systemów informatycznych” chcą wspólnie realizować powiaty świdnicki i bialskiego oraz gminy Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice”. Powiat świdnicki ma być liderem przedsięwzięcia.
– Głównym założeniem tego projektu jest informatyzacja procedur w urzędzie oraz udostępnienie tzw. e-usług. Mieszkańcy zamiast przychodzić do urzędu będą mogli m.in. złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów, czy nawet wniosek o wydanie karty wędkarskiej – mówi Jakub Osina, członek zarządu powiatu świdnickiego. – Projekt jest składany w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Możliwe jest w nim uzyskanie dofinansowania na poziomie 85%. Na powiat świdnicki będzie przypadało z niego blisko 2,5 mln zł brutto, z czego wkład własny wyniesie 370 tys. zł.

W sumie cały projekt będzie opiewał na ponad 7 mln złotych. Gros założonych kosztów to wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Lider oraz jego partnerzy są dobrej myśli, że projekt uzyska dofinansowanie.
– Z tego co wiem wiele gmin chce przystąpić do tego naboru wniosków indywidualnie, a my idziemy w grupie. Dzięki takiemu ponadlokalnemu porozumieniu samorządów mamy szansę na dodatkowe punkty – mówi Roman Kandziora, wójt gminy Kamień (powiat chełmski), jednej z partnerów projektu. (mo)