Powiat transparentny do szpiku

Starostwo Powiatowe w Świdniku opublikuje wykaz wszystkich swoich umów zawartych na przestrzeni ostatnich 5 lat. Będzie on dostępny w BIP-ie i w miarę możliwości aktualizowany. Jak tłumaczy starosta świdnicki, Łukasz Reszka, w kampanii wyborczej obiecał mieszkańcom powiatu transparentność w działaniu urzędu i danego słowa zamierza dotrzymać.

W grudniu ubiegłego roku Edyta Lipniowiecka (Świdnik Wspólna Sprawa), radna powiatu świdnickiego zwróciła się do jego władz z prośbą o udostępnienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Starostwo Powiatowe w Świdniku, w okresie od grudnia 2018 do grudnia 2020 roku.

– Proszę, aby spis zawierał informacje dotyczące danych osobowych (osób, które zostały w ramach takich umów zatrudnione przez Starostwo Powiatowe w Świdniku), nazw zleceniobiorców, zakresu obowiązków/zleceń, przedmiotu umów, terminie realizacji i rozliczeń, okresu na jaki zostały zawarte umowy oraz kwot na jakie zostały zawarte – napisała w interpelacji radna.

W odpowiedzi na to pismo wicestarosta Bartłomiej Pejo poinformował, że z powodu nieobecności urzędnika, który odpowiada za te zadania, starostwo nie jest w stanie udzielić radnej informacji w ustawowym terminie, dlatego pełną odpowiedź na interpelację radna otrzyma, kiedy ten wróci ze zwolnienia. I słowa powiat dotrzymał, bo z końcem stycznia radna doczekała się spisu, o który prosiła.

Jak informuje starosta świdnicki Łukasz Reszka powiat pójdzie krok dalej i przygotuje elektroniczny rejestr wszystkich umów zawartych przez powiat od 2015 roku, bo właśnie od tego czasu taki spis jest prowadzony, choć do tej pory funkcjonował tylko w formie papierowej.

– W tej chwili pracownicy już przygotowują ten wykaz. Kiedy będzie gotowy, opublikujemy go w Biuletynie Informacji Publicznej i będziemy starali się go aktualizować. Nie obiecam dziś, że co kwartał, ale może chociaż co pół roku. W kampanii wyborczej obiecałem transparentność urzędu i działań zarządu powiatu. Nie jest to obowiązek, ale nie mamy żadnych tajemnic i to opublikujemy, oczywiście stosując się do przepisów RODO. Tam gdzie będzie to potrzebne, będziemy anonimizować dane – mówi starosta i dodaje, że przygotowanie odpowiedzi na interpelację radnej Edyty Lipniowieckiej było bardzo pracochłonne, ale dzięki temu połowa wykazu jest już gotowa. Teraz do spisania pozostały umowy zwarte w latach 2015-17.

– Cieszę się, że moja interpelacja zmobilizowała powiat do tego, aby udostępniać takie informacje. Ostatnio Fundacja Wolności wystąpiła do Gminy Miejskiej Świdnik, aby rejestr zawieranych umów zamieszczać w BIP-ie; poparli to też nasi radni. I o ile radny Ireneusz Szutko otrzymał wykaz tych umów, to miasto go nie opublikowało, więc fajnie, że chociaż starostwo zdecydowało się na to – mówi radna E. Lipniowiecka. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here