Powiat walczy o pieniądze dla szpitala i DPS-ów

Powiat świdnicki pozyskuje coraz więcej środków na inwestycje. Nie omijają one instytucji użyteczności publicznej.
Niebawem ponad 6 mln zł trafić ma do świdnickiego szpitala, który włączył się w projekt „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych Województwa Lubelskiego poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
– Wynegocjowane warunki udziału w projekcie pozwolą nam w ciągu najbliższych 2-3 lat znacząco podnieść jakość usług medycznych świadczonych przez nasz szpital – mówi Leszek Czechowski – członek zarządu powiatu ds. zdrowia i spraw społecznych. – Zakupimy nowoczesną aparaturę medyczną, która wzbogaci infrastrukturę szpitala. Branża usług medycznych to bardzo dynamiczna dziedzina. W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu musimy nadążać za tymi zmianami – dodaje Czechowski.
Duże zmiany szykują się też w zespole pałacowo-parkowym w Krzesimowie, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej. Dzięki realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru zabytkowego parku wraz z istniejącymi stawami w Krzesimowie” ma zostać przywrócona świetność jednemu z piękniejszych XIX-wiecznych zespołów parkowo-pałacowych Lubelszczyzny. Obiekt ma również stać się turystyczną atrakcją powiatu.
Po uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zabytkowy pałac czeka termomodernizacja, zaś park – renowacja. Aby zachęcić miłośników przyrody, historii i rekreacji do odwiedzania krzesimowskiego zespołu, ma zostać stworzona baza rekreacyjna i edukacyjna.
– Chcemy, aby podjęte działania zwiększyły świadomość historyczną mieszkańców powiatu i pozytywnie wpłynęły na integrację społeczności lokalnej, np. poprzez organizowanie na terenie zespołu imprez okolicznościowych – zaznacza Leszek Czechowski – Duże znaczenie ma również poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS – podkreśla.
Pozytywne zmiany odczują też mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Wygnanowicach oraz Świdniku. W najbliższym czasie będą mogli wygodniej podróżować dzięki mikrobusom zakupionym ze środków PFRON w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.(dp)