Powiat z dotacją, miasto bez

Budowa Al. NSZZ „Solidarność”, wyceniona na ok. 16,4 mln zł, na rządowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych musi jeszcze poczekać

Powiat świdnicki otrzymał blisko 6 milionów dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na kontynuację przebudowy ulicy Krępieckiej i modernizację drogi Mełgiew-Milejów. Dotacja pokryje ponad 60 proc. kosztów obydwu inwestycji. Miasto Świdnik, które też starało się o pieniądze, na razie musi poczekać.


W ciągu najbliższych dziesięciu lat z Funduszu Dróg Samorządowych na Lubelszczyznę trafi rekordowa kwota ponad 531 mln zł. W ubiegłym tygodniu poseł Elżbieta Kruk, wiceminister inwestycji i rozwoju, poseł Artur Soboń oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczyli samorządom pierwsze umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych na łączną kwotę 75 mln zł. Wśród 51 samorządów, które dzięki dotacjom przebudują lub wybudują 127 km, znalazł się powiat świdnicki.

Powiat już może budować

Powiat dostał dofinansowanie na dwie z sześciu zgłoszonych inwestycji. Pierwsze – w kwocie ponad 3 mln zł, dotyczy drugiego etapu przebudowy ul. Krępieckiej od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Świdniku (całość przebudowy to ok. 7 mln zł), a drugie – ponad 2,8 mln zł – modernizacji drogi Mełgiew-Milejów.

Powiat już ogłosił przetarg na realizację drugiego z tych zadań. – Swoje oferty zgłosiło siedem firm, z czego najtańsza opiewa na kwotę blisko 4,7 miliona złotych – informuje Bartłomiej Pejo, wicestarosta powiatu świdnickiego.

Wybrany wykonawca, oprócz przebudowy nawierzchni jezdni na 6-kilometrowym odcinku, zmieni geometrię drogi, wykona zjazdy, odbuduje zatokę autobusową oraz wybuduje chodniki. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Z kolei kontynuacja przebudowy ulicy Krępieckiej będzie musiał poczekać.

– Musieliśmy wycofać to zadanie z budżetu, gdyż zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli. W chwili obecnej, wspólnie z gminą miejską Świdnik rozmawiamy na temat montażu finansowego tej inwestycji – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki.

Powiat stara się o dofinansowanie z FDS do jeszcze czterech innych inwestycji drogowych – przebudowy drogi Łuszczów – Janowice, III etap remontu ul. Racławickiej w Świdniku, remont odcinka trasy Lublin-Kalinówka i przebudowy drogi Biskupice – Trawniki.

– Te drogi w opłakanym stanie. Modernizując je, znacznie poprawimy komfort życia mieszkańców naszego powiatu. W sumie te cztery inwestycje wyceniane są na ponad 14,5 mln zł, ale nasz wkład własny wyniósłby niespełna 3 mln zł, a dotacja pokryłaby 80% kosztów inwestycji – wylicza B. Pejo.

Przebudowa drogi Łuszczów – Janowice wyceniona jest na ok. 6,8 mln zł. W projekcie jest m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, położenie warstwy mrozoodpornej, wykonanie pobocza, chodników, zjazdów, przystanków autobusowych, doświetlenie przejścia dla pieszych, wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego oraz uporządkowanie roślinności.

Koszt trzeciego etapu remontu ul. Racławickiej w Świdniku, czyli przebudowa ul. Maczka i Armii Krajowej, skalkulowano na ok. 4 mln. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni, przebudowę skrzyżowania ulic Maczka – Pileckiego – Armii Krajowej, budowę ciągów dla pieszych i rowerzystów, dwóch zatok autobusowych i wymianę oznakowania.

Trzeci ze złożonych przez starostwo wniosków dotyczy remontu odcinka trasy Lublin-Kalinówka, co będzie kosztowało ok. 2,4 mln. W projekcie przewidziano poszerzenie chodnika, zamontowanie solarnych lamp oświetleniowych LED, budowę przejścia dla pieszych, dwóch zatok autobusowych i utwardzenie wszystkich zjazdów.

Czwarta inwestycja, którą powiat chciałby zrealizować dzięki dotacji z FDS, to przebudowa drogi Biskupice – Trawniki. Zadanie wycenione zostało na ok. 1,2 mln, za które położony zostanie asfalt, wykonane pobocza, chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, latarnie i całe oznakowanie.

– To, czy i na które zgłoszone inwestycje dostaniemy dofinansowanie, rozstrzygnie się prawdopodobnie w sierpniu lub wrześniu – zapowiada wicestarosta Pejo.

Miasto na razie bez dotacji

O dofinansowanie do przebudowy i budowy miejskich dróg ubiega się również świdnicki ratusz, który do programu zgłosił aż siedem inwestycji, wycenionych łącznie na przeszło 25,5 mln zł. Miasto zabiega o dotacje w łącznej kwocie ok 14,4 mln zł, co pokryłoby 60 proc. wszystkich kosztów. Przy podziale pierwszej puli dofinansowania żaden z miejskich wniosków nie został jednak uwzględniony.

Miasto stara się o dofinansowanie do budowa Al. NSZZ „Solidarność”, wycenionej na 16,4 mln zł. Aleja, która według projektu ma mieć jeden pas ruchu w każdym kierunku, wybrukowane chodniki i ścieżkę rowerową, na razie widnieje tylko na planach. By jej budowa mogła ruszyć, miasto musi najpierw wykupić działki pod zaplanowaną drogę, które dziś w większość znajdują się w prywatnych rękach.

O wiele mniej, bo 4,2 mln zł, ma kosztować przebudowa sieci ulic na osiedlu Żwirki i Wigury. Miasto w tym rejonie chce zmodernizować sześć ulic Puławskiego, Matejki, Szopena, Miła, Kwiatowa i Willowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia i nasadzeniem roślinności.

Ratusz chce też zmodernizować ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z system odprowadzania wód deszczowych i budową ulicznego oświetlenia, co wycenione zostało na niemal 2,1 mln zł.

Miasto stara się również o dofinansowanie na kontynuację budowy ul. Sosnowej wraz z położeniem kanalizacji i zagospodarowaniem zieleni. Inwestycję wycenia na ok. 1,7 mln zł.

Wśród zgłoszonych do FDS inwestycji znajduje się także budowa odcinka ul. Akacjowej, skalkulowana na 531 tys. zł oraz wybudowanie tzw. sięgaczy z placem do zawracania z ul. Bohaterów Westerplatte (koszt ok. 293 tys. zł) i od ulicy Cisowej (216 tys. zł).

Władze Świdnika liczą na dobre wiadomości w sprawie przyznania dofinansowania przy okazji podziału kolejnej puli rządowych pieniędzy. – To powinno się rozstrzygnąć w przeciągu najbliższych trzech, czterech miesięcy – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju, przekonany, że tym razem Świdnik dostanie pieniądze przynajmniej na część zgłoszonych projektów. JN