Powiat z rewizytą

W pierwszy weekend października 2016 r. delegacja powiatu świdnickiego gościła w rejonie Stefan Voda w Mołdawii. Owocem ma być współpraca obydwu samorządów na płaszczyźnie kulturalnej, oświatowej i gospodarczej.
Wyjazd delegacji powiatu był rewizytą na zaproszenie Mołdawian, którzy odwiedzili nasz powiat w listopadzie 2015 roku.
– Mołdawia stara się o przystąpienie do Unii Europejskiej i chce wykorzystywać doświadczenia Polski w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Niebagatelne znaczenie ma nasz postęp cywilizacyjny, który dla władz samorządowych Mołdawii stanowi swego rodzaju wskaźnik właściwego kierunku rozwoju – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki.
Rejon Stefan Voda leży na południowym wschodzie Mołdawii. Liczba ludności jest zbliżona do tej w powiecie świdnickim – ponad 70 tys. Około 65% obszaru rejonu zajmują uprawy rolnicze, głównie winnice.
R