Powiat zadłuża się

Ponad 5 mln zł kredytu z banku i 1,3 mln zł pożyczki Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej chce zaciągnąć powiat krasnostawski, bo starostwu nie spina się budżet. Uchwałę musi podjąć rada powiatu krasnostawskiego. Sesja już w najbliższą środę 7 września.

Kredyt w wysokości 5 020 000 zł jest potrzebny powiatowi krasnostawskiemu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę części zobowiązań, zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji. Spłata kredytu ma być rozłożona na 10 lat, od 2023 do 2033 roku. Jak mówią władze starostwa, zaciągnięty kredyt pozwoli na pełną realizację zaplanowanych w budżecie przedsięwzięć.

Powiat chce też zaciągnąć 1 330 000 zł pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie części wydatków na inwestycję pod nazwą Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego, w części dotyczącej liceów ogólnokształcących oraz sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie. Jak zapewnia zarząd powiatu, zaciągnięcie pożyczki umożliwi realizację zadania, dzięki czemu obiekty liceów staną się efektywne energetycznie. Pożyczka zostanie zaciągnięta na zasadach preferencyjnych, tj. jej oprocentowanie zostanie ustalone wg stawki Wibor 3M bez marży i bez prowizji.

Żeby zaciągnąć kredyt i pożyczkę potrzebna jest uchwała rady powiatu krasnostawskiego. Sesja została zaplanowana na środę, 7 września. (s)