Powietrze bez śmieci

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie wzięły udział w ekologicznej lekcji pokazowej PGNiG: „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”.


W sali gimnastycznej zebrało się około 160 dzieci, które z zapartym tchem obserwowały eksperymenty naukowe dotyczące zjawiska smogu. – Poprawa jakości powietrza w Polsce jest możliwa, jednak wymaga zaangażowania każdego z nas. Jesteśmy przekonani, że nasza kampania w przyszłości przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat pozwoli na wypracowanie wśród dzieci dobrych nawyków na przyszłość – podkreśla Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny. Do udziału w programie Fundacji PGNiG zgłosiło się blisko 1000 szkół z całej Polski, w tym 42 z Lubelszczyzny. W każdym z województw jako miejsc przeprowadzenia lekcji pokazowej wyłoniono jedną szkołę podstawową. Wszystkie szkoły biorące udział w programie otrzymały od Fundacji PGNiG specjalne zestawy edukacyjne zawierające scenariusze lekcji oraz pomysły na doświadczenia i eksperymenty naukowe. Szkoły, które na podstawie tych materiałów zrealizują najciekawsze lekcje mają szanse na wygranie doposażenia pracowni przyrodniczych o wartości ponad 30 tysięcy złotych.
(EM.K.)