Powstała antologia poetów z Siennicy Różanej

Ukazała się antologia poetów ziemi siennickiej „Ziemia nad błękitem”, w której znalazły się wiersze 29 autorów. Prace nad publikacją trwały kilkanaście miesięcy.

Ziemia siennicka kulturą stoi. – Od odzyskania niepodległości, aż do dzisiejszych czasów nieprzerwanie rozbrzmiewa muzyką, pieśnią, tańcem i teatralnym aplauzem. Tutaj rozkwitały sztuki plastyczne i rodzili się poeci. Niewielka gmina wydała na świat plejadę uzdolnionych artystów, jakich nie mogłyby się powstydzić wielkomiejskie środowiska – zauważa Andrzej David Misiura, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Początek 2020 r. sprzyjał działalności wewnętrznej CK.

– Pozwolił na zakończenie żmudnych prac nad antologią poetów siennickich. Przedłużające się przygotowania do wydania książki miały jednak nieocenioną zaletę, ponieważ pozwoliły zgromadzić rekordową liczbę 29 autorów związanych z ziemią siennicką miejscem urodzenia lub zamieszkania. Warto dodać, że antologia zawiera wiersze również poetów zamieszkałych w Siennicy Nadolnej, która obecnie znajduje się granicach gminy Krasnystaw – dodaje. Siennicki Panteon otwiera „ojciec literatury polskiej” Mikołaj Rej, historyczny właściciel i mieszkaniec Siennicy Różanej.

Wiersze jego prezentowane są w wersji oryginalnej oraz uwspółcześnionej dla lepszego zrozumienia. Pozostali autorzy prezentują twórczość w kolejności alfabetycznej a należą do nich: Stanisław Chmielewski, Jadwiga Demczuk, Sabina Derkaczewska, Janina Dobosz, Bronisława Fastowiec, Lidia Jurkiewicz, Cezary Kaczor, Mariusz Kargul, Krzysztof Kołtun, Krystyna Kot, Feliks Kuś, Małgorzata Madejek-Chomik, Stanisława Małysz, Franciszek Marek, Andrzej Misiura, Jan Miszczak, Monika Nagowska, Teresa Nowak, Feliksa Patyra, Franciszek Piątkowski, Apolonia Proskura, Ewelina Suska, Michalina Szczupak, Wiesława Szymoniak-Grodzka, Irena Tomaszewska, Agnieszka Werner, Krystyna Winiarczyk i Stefan Zając.

We wstępie książki autor wyboru Andrzej David Misiura pisze m.in.: „Antologia poetów ziemi siennickiej (Ziemia nad błękitem) ma symboliczny i zarazem egalitarny charakter. Prezentuje twórczość osób, które zdecydowały się na jej upublicznienie bez względu na pisarskie doświadczenie. Autorzy antologii legitymują się związkiem z ziemią siennicką głównie poprzez miejsce urodzenia lub zamieszkania w obecnych i dawnych granicach gminy Siennica Różana. Tworzą niezwyczajne spektrum począwszy od dojrzałych poetów, erudytów, po twórców wyrosłych na surowej ziemi, ale noszących w sercu ducha poezji. Oprócz pokolenia, które już przeminęło, prezentują się tu uczniowie, rolnicy i przedstawicie różnych zawodów będących przekrojem społecznym środowiska”.

Prezentowany zbiór nie przedstawia jednak wszystkich siennickich poetów, ponieważ jednym zabrakło odwagi na ujawnienie swojej twórczości, a innym doświadczenia. Do obu grup nieobecnych należą również autorzy pieśni i piosenek śpiewanych przez siennickie zespoły. Gdyby więc doszło do drugiego wydania antologii, listę autorów mogłoby zasilić jeszcze kilkanaście nowych nazwisk. Antologia nie objęła również przyjaciół gminy, jak: Marian Cichosz, Marian Janusz Kawałko czy Janusz Trzebiatowski.

Antologia ujrzała światło dzienne dzięki współpracy, aż dziewięciu podmiotów – samorządów gmin: Siennica Różana, Kraśniczyn, Krasnystaw, Chełm, miasta Krasnystaw i powiatu Krasnystaw oraz Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej i Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Mecenasem wydawnictwa jest Tadeusz Badach – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. Książka wydana została dla uczczenia 600-lecia Siennicy (1419-2019) oraz 25-lecia Centrum Kultury w Siennicy Różanej (1975-2020).

Tytuł „Ziemia nad błękitem” zaczerpnięty został z wiersza Franciszka Hipolita Piątkowskiego. Okładkę zdobi obraz siennickiej artystki Agaty Dawydiuk-Czemerys oraz zdjęcia wszystkich autorów. Wyboru wierszy dokonał Andrzej Misiura, który jest szefem zespołu redakcyjnego, w którego skład wchodzą także: Monika Nagowska, Wiesław Krajewski, Kazimierz Stołecki i Paweł Piłat. (k)