Poza obwodem potrzebne punkty

Tegoroczni lubelscy pierwszoklasiści mają do wyboru 43 miejskie szkoły podstawowe oraz kilkanaście szkół prywatnych

W najbliższy poniedziałek (27 marca) rusza rekrutacja do klas I szkół podstawowych Lublina.
Rodzice mogą swoje dzieci rejestrować za pośrednictwem strony internetowej: www.naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin w terminie do 7 kwietnia. – Z urzędu przyjmuje się wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, wystarczy złożyć w sekretariacie wniosek podpisany przez rodziców – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. Dla swojego dziecka rodzice mogą wybrać dowolną szkołę, niekoniecznie znajdującą się najbliżej domu. Uczniów spoza obwodu szkoła przyjmie, gdy będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami.

Punktacja poza obwodem

Dzieci, które chciałyby się uczyć w innej placówce niż obwodowa, muszą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej. Wolne miejsca będą rozdysponowane w terminie od 10 do 19 kwietnia, na podstawie ogólnych kryteriów, ale z uwzględnieniem dodatkowej punktacji. I tak: 4 punkty otrzymają te dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły albo działającego przy niej punktu przedszkolnego lub do innej szkoły, ale tworzącej z nią zespół. 2 punkty otrzyma dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo byli absolwentami placówki, do której kandyduje. 3 punkty przysługują dziecku, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola działającego w pobliżu danej szkoły. Również 2 punkty otrzyma dziecko, którego rodzice są zatrudnieni na terenie Lublina lub prowadzą w nim działalność gospodarczą.
Potencjalny uczeń, który ubiega się do przyjęcia do szkoły prowadzącej rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori, otrzyma 12 punktów, jeśli uczęszczał wcześniej do przedszkola pracującego według tej samej metody. Chęć uczęszczania do konkretnej placówki należy potwierdzić poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata określonych warunków lub kryteriów.
Po utworzeniu nowej sieci szkół podstawowych, prowadzonych przez miasto Lublin, mamy 43 szkoły podstawowe. Wkrótce dołączą do nich kolejne, bo dotychczasowe gimnazja przekształcają się w szkoły podstawowe. Do Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin wpłynęło już sześć takich wniosków: z Gimnazjum Akademia Umiejętności w Lublinie przy ulicy Gospodarczej, Gimnazjum Śródziemnomorskiego im. Św. Dominika Guzmana w Lublinie przy ul. Kowalskiej, Niepublicznego Gimnazjum im. Mieszka I w Lublinie przy Krochmalnej, Prywatnego Gimnazjum im. Józefa Czapskiego w Lublinie przy ulicy Pogodnej oraz Prywatnego Gimnazjum im. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 27. (EM.K.)