Pożar był, ale udawany

Samochody strażackie pędzące na sygnale i płomienie wydobywające się z przebudowywanego na urząd miasta gmachu, na ul. Wyspiańskiego. Na szczęście okazało się, że były to tylko wspólne ćwiczenia służb mundurowych i firmy Skanska.
Kilka dni temu ruszyła III edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. Wydarzenie odbywało się na wielu największych budowach w kraju. Specjalne ćwiczenia zostały zaplanowane również w Świdniku. Przeprowadzono je w dawnych budynku Gimnazjum nr 2, który właśnie jest przebudowywany na urząd miasta. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska.
– Pracownicy mogli utrwalić sobie wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz sposobu zawiadamiania właściwych służb ratunkowych takich jak straż pożarna czy policja – mówi Magdalena Szeląg, koordynator ds. BHP, Skanska. – Szczególną uwagę zwróciliśmy na prawidłowe zabezpieczenie miejsca wypadku oraz metody postępowania w sytuacji, kiedy następuje zagrożenia dla zdrowia lub życia poszkodowanych. Zobaczyliśmy też sytuacje wymagające wstrzymania się od działania ratunkowego, gdy pomoc może stworzyć zagrożenie dla życia ratującego.
Ćwiczenia rozpoczęły się w czwartek rano. Najpierw mieszkańcy zobaczyli kłęby dymu, a chwile później usłyszeli syreny straży pożarnej. Na budowę zajechało kilka rodzajów wozów strażackich. Mundurowi ćwiczyli akcję ratowniczą na wysokości i wyciągali osobę uwięzioną pod zawalonym budynkiem.
Kłęby dymu wydobywały się z dawnej sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2. W pomieszczeniu specjalnie wywołano pożar, żeby pracownicy mogli sprawdzić, jakiego rodzaju gaśnicy użyć. Oczywiście nie zabrakło również pokazu pierwszej pomocy.
Na tym jednak nie koniec. W ramach akcji został również przygotowany specjalny spektakl dla najmłodszych. W minionym tygodniu widowisko „Bezpieczni w pobliżu budowy” obejrzały dzieci z Przedszkola nr 4. (kal)