Pozbądź się azbestu

Świdniczanie wciąż mogą składać wnioski o bezpłatne usuwanie z posesji materiałów azbestowych. Zachęca do tego urząd miasta.


Miasto apeluje do mieszkańców, którzy nie przystąpili jeszcze do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” o niezwłoczne składanie wniosków.
– Warto to zrobić, ponieważ koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych nie obciążają mieszkańców – zachęca burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.
Wnioski będą przyjmowane aż do wyczerpania zarezerwowanych na usuwanie azbestu środków finansowych. Te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z budżetu miasta. Szczegółowe informacje na www.swidnik.pl oraz w Wydziale Mienia Komunalnego UM Świdnik, pokój nr 207, tel. 81 751 76 24. (opr. w)