Pożegnanie lata po słowiańsku

Stowarzyszenie „Mogę Więcej”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie, oraz Krasnostawski Dom Kultury zapraszają na „Pożegnanie słowiańskiego lata”. Impreza odbędzie się na boisku SOSW 23 września o 11.00.

„Pożegnanie słowiańskiego lata” to bezpłatna impreza plenerowa, której celem jest integracja społeczna i międzypokoleniowa. – Ta edukacyjna podróż ma przypomnieć jej uczestnikom o pochodzeniu naszych przodków i nas samych – mówi Damian Kozyrski, dyrektor KDK. Wydarzenie będzie miało wieloraki charakter: edukacyjny (ze względu na warsztaty), poznawczy (ze względu na wiedzę z zakresu tradycji słowiańskich) oraz rozwojowy (ponieważ dotyczy tematu, który jest trudny do wyczerpania i może inspirować do dalszego zgłębiania historii). – Impreza jest apolityczna i nie ma charakteru religijnego. Ma być alternatywnym i ciekawym sposobem na poznawanie naszej słowiańskiej przeszłości – podkreśla Kozyrski. Inicjatorzy imprezy (Stowarzyszenie „Mogę Więcej”) chcą przybliżyć i pokazać obrzędowość słowiańską inspirowaną średniowieczną kulturą i rzemiosłem. Za cel stawiają sobie również zaktywizowanie społeczności krasnostawskiej. W ramach projektu powstanie osada słowiańska wraz z zapleczem warsztatowym, zostaną przygotowane konstrukcje przypominające budowle z czasów słowiańskich m.in. strzechy i palisada ochronna. Organizatorzy będą ubrani w stroje inspirowane tamtą epoką, co dodatkowo podniesie atrakcyjność imprezy. W wiosce słowiańskiej odbędą się warsztaty przybliżające zajęcia, tradycje, obyczaje, obrzędy i życie codzienne Słowian: tkacki, kowalski, garncarski, biżuterii słowiańskiej, pisania gęsim piórem, wyrobu papieru czerpanego, kuchni słowiańskiej, strzelania z łuku, taneczne, wyplatania wianków i bukietów, ziołolecznictwo. Warsztat z tworzenia „motanek” (słowiańskich lalek dobrych życzeń) przeprowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Źródła Werbki” z Wierzbicy. Powstanie również stoisko legend słowiańskich. Oprawę historyczną imprezy zapewni Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. Atrakcjami artystycznymi towarzyszącymi przedsięwzięciu będą występy „Fajsławianek” i zespołu „Jar” wykonującego muzykę dawną. Wydarzenie jest częścią projektu „Kultura z Wami!” realizowanego przez KDK, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”. (kg)