Pożegnanie u studentów-seniorów

W KDK odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością poseł Teresa Hałas, samorząd miejski reprezentował zastępca burmistrza Wojciech Kaczmarczyk. – Był to 10. rok naszej działalności, albowiem w czerwcu 2009 r. po długich pertraktacjach i uzgodnieniach z samorządem miasta i kierownictwem LUTW, zarząd stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej podjął stosowną uchwałę powołującą tę organizację jako filię LUTW – wspomina Małgorzata Antoniak, kierownik krasnostawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przez 10 lat istnienia Uniwersytet aktywizował środowisko senioralne Krasnegostawu. – Nasi słuchacze korzystali z różnych form aktywności fizyczno-ruchowej, takich jak aerobik, basen, ćwiczenia ogólnosprawnościowe i rehabilitacyjne, korzystali z warsztatów umożliwiających rozwój ich pasji i zainteresowań, uczęszczali na zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia teatralno-muzyczne – wylicza Antoniak.

Zakończenie roku było okazją do podziękowań i złożenia wyrazów uznania wszystkim, którzy najbardziej angażowali się w realizację podejmowanych działań. Oprócz najaktywniejszych słuchaczy, podziękowania otrzymali również założyciele UTW, były burmistrz Andrzej Jakubiec, jego zastępca Dariusz Turzyniecki, członkowie zarządu PZK Urszula Hus i Marek Nowosadzki oraz obecny burmistrz Robert Kościuk. (k)