Poznaj cichych bohaterów

W Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN powstał nowy portal internetowy poświęcony tajnemu nauczaniu na Lubelszczyźnie.


Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” to aktywna strona internetowa, zawierająca m.in. listę 1500 nazwisk nauczycieli tajnego nauczania z województwa lubelskiego, relacje uczniów i nauczycieli tajnych kompletów, archiwalne dokumenty a także zdjęcia i filmy. – Wybuch II wojny światowej był początkiem destrukcji szkolnictwa w ówczesnej Polsce. Jedyną możliwością, tak potrzebnego dla zachowania tożsamości narodowej, kształcenia się, było zejście do podziemia i rozpoczęcie tajnej działalności.

Niestety zakończenie wojny i nastanie epoki PRL-u nie oznaczało wolnego szkolnictwa. Niezależna od narzucanej z zewnątrz polityki historycznej nauka powróciła dopiero po 1989 roku. W okresie okupacji, obok walki zbrojnej, o zachowaniu polskości decydowała walka słowem, którą zapoczątkowali już w październiku 1939 roku cisi bohaterowie – nauczyciele tajnego nauczania – mówi Piotr Lasota z działu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN”.

Strona dostępna jest pod adresem: www. teatrnn.pl/tajne-nauczanie (EM.K.)