Poznaj Wschód z WeRwĄ

Wspólnie z Chełmskim Klubem Podróżników Stowarzyszenia WeRwA zapraszamy do udziału w dwóch atrakcyjnych wycieczkach na Ukrainę, odbywających się pod naszym wyłącznym patronatem.

W dniach 8-12 września będzie okazja odwiedzić m. in. znane z sienkiewiczowskiej Trylogii Kamieniec, Chocim, Zbaraż, Skałę Podolską, Okopy Św. Trójcy i Czortków na Podolu, Czerniowce i Zaleszczyki na Bukowinie, a także Lwów, Olesko, Krzemieniec, Podhorce, Złoczów i niesamowitą Ławrę Poczajowską na Ziemi Lwowskiej. Będzie rejs po pięknym przełomie Dniestru przy ujściu rzeki Smotrycz, który niedawno został uznany za jedną z największych krajobrazowych atrakcji Ukrainy. Będzie także spacer do unikalnych ruin monasteru skalnego w zatopionej wodami Dniestru wsi Bakota oraz zwiedzanie i czas wolny w magicznym Lwowie. Cena wycieczki po byłych Kresach Rzeczypospolitej to 800 zł. Wyjazd w czwartek 8 września o godz. 4:00 z chełmskiego dworca PKS.
W dniach 17-19 września będzie można zwiedzić piękny Kijów, zwany miastem złotych kopuł. W programie jest zwiedzanie tego co stolica Ukrainy ma najbardziej atrakcyjnego, a więc soborów Włodzimierskiego, Sofijskiego i Michajłowskiego, opery, Złotej Bramy, cerkwi św. Andrzeja, ulicy-muzeum Zjazdu Andrzejewskiego i osiedla rzemieślniczo-targowego, czyli Padołu. Będzie też oczywiście niesamowita Ławra Kijowsko-Pieczerska wraz z pieczarami i muzeum mikrominiatur, znany z najnowszej historii Majdan Niepodległości, a także wycieczka po Dnieprze i wjazd kolejką na górę Włodzimierską. Cena wycieczki 500 zł, a wyjazd w sobotę 17 września o godz. 4:00 z dworca PKS w Chełmie.
W cenie wycieczek jest wyżywienie, transport, noclegi, wstęp do zwiedzanych obiektów, usługa przewodnicka oraz ubezpieczenie. Liczba miejsc na wycieczki jest ograniczona, a o wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat. Więcej informacji można uzyskać na Facebooku Stowarzyszenia WeRwA i Chełmskiego Klubu Podróżników lub pod numerem telefonu 502 342 117. Zapisy i wpłaty przyjmuje sklep Metro przy ul. Pijarskiej 5 w Chełmie w godz. 10:00-17:00. Wpłat można także dokonywać na konto Stowarzyszenia WeRwA nr 26 2030 0045 1110 0000 0309 7720. Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko, kontaktowy nr telefonu, datę urodzenia i to czy dana osoba nie choruje na tzw. choroby przewlekłe – takie są wymogi do zawarcia ubezpieczenia. Przypominamy, że do wyjazdu na Ukrainę niezbędny jest paszport.