Poznają historię krasnostawskich Żydów

Gimnazjum nr 2 w Zakręciu uczestniczy w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Dialogu, którego celem jest przybliżenie młodzieży historii i tradycji, kultury społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała teren Krasnegostawu i okolic.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w czterodniowych warsztatach prowadzonych przez edukatorów Forum Dialogu: Karolinę Jastrzębska-Mitzner i Jolę Goździk. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem objął Krzysztof Kowalczyk. W wyniku prowadzonych badań i poszukiwań, młodzież opracowała wycieczkę szlakiem kultury żydowskiej w Krasnymstawie. Przygotowany został również folder – przewodnik po szlaku kultury żydowskiej. W końcowej fazie projektu do Gimnazjalistów dołączyli uczniowie 4 i 5 klasy Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, którzy aktywnie uczestniczyli w spacerze poznając miejsca związane z kulturą żydowską w Krasnymstawie oraz próbując tradycyjne wyroby żydowskie. Na koniec odbyły się zajęcia warsztatowe na Placu 3 Maja, gdzie młodzież musiała zastanowić się nad wspólnymi świętami chrześcijańskimi i żydowskimi. Projekt będzie kontynuowany również w przyszłym roku szkolnym. (k)