Poznają historię krasnostawskich Żydów

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Sokołowskiego w Zakręciu rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu. Podobne zajęcia odbyły się dotychczas w ponad 250 szkołach w około 165 miejscowościach całej Polski.

 

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł Szkoły Dialogu. Podczas czterech warsztatów uczniowie z Zakręcia poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Krasnegostawu. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2017 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie. (kg)