Poznaliśmy laureatów Nagród III Sektora i Złotych Parasoli NGO!

Podczas Gali III Sektora, która towarzyszyła odbywającemu się w czwartek i piątek w Lublinie „Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017”, najbardziej aktywne organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego zostały wyróżnione Nagrodami Trzeciego Sektora przyznanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz „Złotymi Parasolami NGO” Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.


Nagrody Trzeciego Sektora przyznawane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego:
* dla samorządu wspierającego działalność III sektora w Województwie Lubelskim 2016 roku: Gmina Hrubieszów (nagroda), Gmina Miejska Włodawa (wyróżnienie)
* dla biznesu wspierającego działalność III sektora w Województwie Lubelskiem w 2016 roku: Stal Bud Skład Materiałów Budowlanych (nagroda), Ginecki Hotel&Restaurant (wyróżnienie)
* Wolontariusz roku 2016: Anna Borowiec (nagroda), Jerzy Leziak (wyróżnienie)
* Osobowość III Sektora: Dorota Tkaczyk (nagroda), Krystyna Kończal (wyróżnienie)
* najlepsza organizacja pozarządowa promująca III sektor i Województwo Lubelskie 2016 r.: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie (nagroda), Przystań Mieniany (wyróżnienie)
Nagrody Złoty Parasol dla NGO przyznawane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
* Za całokształt zaangażowania w rozwój ZS FLOP – dla Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
* Przyjaciel ZS FLOP dla Fundacji Fundusz Ziemi Biłgorajskiej
* Za najlepszą inicjatywę organizacji członkowskiej ZS FLOP w 2016 roku dla Centrum Wolontariatu w Kraśniku
* Za szczególny wkład w rozwój ZS FLOP dla dr Arkadiusza Biały