Prace w żółwim tempie

Dariusz Boruch, przewodniczący zarządu dzielnicy Węglin Północny nie może się już doczekać zakończenia inwestycji

Przy ulicy Judyma powstaje kompleks wielofunkcyjnych boisk dla mieszkańców. Pieniądze na ten cel (1 milion złotych) przekazał Urząd Miasta Lublin. 450 tys. zł dołożył Urząd Marszałkowski z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednak tempo prac niepokoi mieszkańców.


– Umowny termin zakończenia przebudowy boisk przy ul. Judyma to koniec listopada tego roku. Wykonane są podbudowy z kruszywa grubego pod płyty boisk. Rozpoczęto wykonywanie wierzchniej warstwy podbudowy (drobne kruszywo). Obecnie montowane są tuleje do wyposażenia boisk – bramki, słupki. Zamontowano już słupy oświetleniowe. Wokół boisk wykonano w ok. 80% opaski z kostki betonowej. Pod boiskami wykonany jest system odprowadzenia wód opadowych wraz ze studniami chłonnymi. Wykonany jest również stan surowy budynku sanitarno-szatniowego – wylicza Joanna Bobowska z biura prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
Jednak w oczach mieszkańców tempo wykonywanych prac jest bardzo niesatysfakcjonujące. – Tego roku było bardzo ciepłe lato, a prace budowlane posuwały się w żółwim tempie. Początek był bardzo dobry, stanął już budynek, ale wyraźnie brakuje dobrej koordynacji wszystkich robót, bo rzadko kiedy widzieliśmy tam robotników – informuje Krzysztof Burdziński z rady dzielnicy Węglin Północny. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie wiele w tym winy wykonawcy, który wygrał przetarg, ale podobno nie płacił podwykonawcom, którzy wykonywali pracę tylko wtedy, gdy otrzymali środki, stąd znacznie przesunięty harmonogram robót. Z przedstawicielami firmy „ADA–LIGHT” Sp. z.o.o., która jest głównym wykonawcą, nie udało nam się w poprzednim tygodniu skontaktować.
Przewidziany początkowo termin oddania boisk do użytku upływa 30 listopada 2017 r. Na tym etapie budowy mieszkańcy wątpią, czy uda się ze wszystkimi pracami zdążyć w wyznaczonym terminie. Dodatkowo zwracają uwagę, że budowa jest niezabezpieczona. Z kompleksem boisk w tej dzielnicy wiążą się ogromne oczekiwania i nadzieje, bo mieszkańcy dzielnicy od wielu lat starali się o zagospodarowanie tego terenu. – Najpierw to tu było kartoflisko, potem teren został zorganizowany w trawiaste boisko, ale m.in. członkowie rady osiedla bardzo starali się, by tak atrakcyjna działka, położona w centrum dzielnicy, w pobliżu nowo wybudowanego Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, mogła zostać zagospodarowana – wyjaśnia Dariusz Boruch, przewodniczący zarządu dzielnicy Węglin Północny.
Wstępną koncepcję zagospodarowania tego terenu sfinansowano z dzielnicowej rezerwy celowej. Budowa boiska ruszyła na początku tego roku. W ramach projektu w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej planowane jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 30.50 m x 62,50 m, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w streetball, siatkówkę, koszykówkę i tenisa oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Projekt zakłada także wykonanie siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia boisk, montaż monitoringu oraz zakup wyposażenia boisk. Na tym samym terenie powstać ma niewielka, zadaszona scena, która posłuży mieszkańcom podczas organizowanego rokrocznie dzielnicowego festynu. – Mamy też nadzieję, że będą tu organizowane imprezy plenerowe, takie jak np. letnie kino – dodaje Dariusz Boruch. Nad tym miejscem do rekreacji pieczę ma sprawować Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki. – Liczymy na dobrą opiekę i przyjaznego zarządcę tego terenu. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wypracować korzystny regulamin użytkowania tego terenu. Dobrze by było, żeby od godziny 17.00, po zajęciach szkolnych i po pracy, mogli korzystać z boisk mieszkańcy – dodaje przewodniczący. (EM.K.)