Pracownicy PZL czekają na premie

– Czujemy się oszukani – przyznają z goryczą pracownicy PZL-Świdnik, którzy kolejny raz z rzędu nie otrzymali tzw. premii asortymentowej. Z przekazywanych im informacji wynika, że sami mogą mieć o to do siebie pretensje, bo nie wyrobili planów. Pracownicy wskazują z kolei, że to próba obarczenia ich odpowiedzialnością za coś, na co nie mieli wpływu.

Na początku roku informowaliśmy o sporze zbiorowym pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w PZL-Świdnik, a zarządem, w sprawie podwyżek płac w 2022 r. Potrzeba było kilku tygodni i 21 rund negocjacji, aby stronom w końcu udało się dojść do porozumienia. Ustalono, że pracownicy otrzymają m.in. 10-procentową podwyżkę wynagrodzeń i jednorazowe świadczenie, wypłacone ze styczniowymi poborami.

Te ustalenia – jak twierdzi część pracowników – nie zostały przez pracodawcę dotrzymane. W związku z tym wszystkie organizacje zawodowe działające w zakładach wystosowały do zarządu list otwarty, w którym domagają się wyjaśnień.

– „Mając na uwadze liczne skargi sfrustrowanych taką sytuacją pracowników, wnosimy o wyjaśnienie rzeczywistej przyczyny obecnej sytuacji. Według kierowanych do nas opinii pracowników, przekazanych przedstawicielom Rady Pracowników i Związków Zawodowych informacje, jakoby to załoga nie wykonała dobrze zaplanowanych zadań, rozmija się – w ocenie załogi – ze stanem faktycznym i stanowi próbę zrzucenia odpowiedzialności za braki materiałowe i organizacyjne, niezbędne do zrealizowania postawionych zadań (…). W naszej ocenie stanowi to nieudolną próbę zrzucenia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację na wszystkich pracowników zakładu.

Przypominamy, że podczas niedawno zakończonych rokowań płacowych byliśmy zapewnieni, że planowanie zadań do premii asortymentowej będzie się opierać na realnych do wykonania pracach, a niezbędne materiały będą dostarczone na czas i będą dobre jakościowo (…). Zadania asortymentowe nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od pracowników (…). Żądamy natychmiastowej wypłaty zatrzymanej premii we wszystkich obszarach Spółki oraz zorganizowanie protokołowanego spotkania z Zarządem w celu przestawienia działań naprawczych” – napisali związkowcy.

Pracownikom trudno zrozumieć decyzję dotyczącą wstrzymania wypłaty premii.

– Nie jesteśmy niczemu winni – komentują. – Problemy z dostawami materiałów, czy to, że były one złej jakości lub zła organizacja pracy ze strony pracodawcy, nie powinny wpływać na to, czy dostaniemy tę premię. Obiecywano, że zasady będą sprawiedliwe, a w naszej ocenie nie są. Premia asortymentowa, to dość istotny składnik naszego wynagrodzenia, sięgający kilkuset złotych. Mamy nadzieję, że zostanie to wyrównane.

O sprawę premii zapytaliśmy władze PZL-Świdnik.

– Nie będziemy tego komentować. To wewnętrzne sprawy firmy – przekazał jedynie Dariusz Szulc, rzecznik spółki. w

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here