Pracownicy socjalni świętowali

Na co dzień pomagają starszym, niepełnosprawnym i rodzinom, również tym, które borykają się z najróżniejszymi problemami. W miniony piątek za ich pracę dziękowali przedstawiciele miasta i powiatu.

– To szczególny dzień, w którym mam okazję podziękować i przekazać słowa uznania wszystkim tym, którzy niosą pomoc najbardziej potrzebującym, a swoją działalność traktują nie tyle jako pracę, ale jako służbę i misję – mówił Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Wszystkie osoby zaangażowane w działalność tego sektora wiedzą, iż praca ta to nie tylko należyte wykonywania obowiązków, ale to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi, wymagająca wyrozumiałości oraz głębokiego przekonania, że nie można pozostawić osób potrzebujących pomocy samym sobie.
W miniony piątek burmistrz Świdnika spotkał się z pracownikami jednostek podległych ratuszowi i współpracujących z miejskimi służbami.
Tego samego dnia z osobami zaangażowanymi w pomoc społeczną na terenie powiatu spotkał się starosta Dariusz Kołodziejczyk. – Po raz drugi zaprosiliśmy pracowników jednostek powiatowych i gminnych na wspólne podsumowanie działalności za miniony rok. Oczywiście chcieliśmy osobom zatrudnionym w tych instytucjach również podziękować – mówił Dariusz Kołodziejczyk.

Podczas spotkania przedstawiciele powiatu mówili o nadchodzących inwestycjach. – Złożyliśmy kilka wniosków o fundusze unijne. Staramy się o pieniądze na termomodernizację budynków DPS w Świdniku, rewitalizację terenów w Krzesimowie czy modernizację budynków PCPR czy Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wymieniał starosta świdnicki.
Podczas uroczystości pracownicy socjalni otrzymali również listy gratulacyjne. (kal)

Lista instytucji socjalnych

Na terenie gminy działają podległe ratuszowi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejskie Centrum Profilaktyki, a także stale współpracujące z ratuszem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, Komitet Pomocy SOS Solidarność oraz Stowarzyszenie „Egida”.
Główne zadania dotyczące opieki społecznej na terenie powiatu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Oprócz tej instytucji starostwu podlegają również trzy domy pomocy społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stacja Świdnik II. PCPR stale współpracuje również z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i dwoma stowarzyszeniami prowadzącymi na terenie powiatu warsztaty terapii zajęciowej.

Pracownicy socjalni wyróżnieni przez starostę

Placówka Opieki na Dzieckiem i Rodziną „Nasz Dom” w Rybczewicach: Emilia Tomasik, Agnieszka Kasprzak, Agnieszka Brzozowska, Marta Wiącek, Iwona Jarecka, Małgorzata Gigilewicz
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku: Monika Gdula, Sylwia Zagórska, Magdalena Radczuk, Magdalena Kaszuba, Anna Modrzejewska
DPS Wygnanowice: Izabella Kasperek, Barbara Żygalska, Anna Kasprzak,Danuta Wrzołek
WTZ w Świdniku: Ilona Bednarczyk, Małgorzata Denysiuk, Leszek Cichowski, Wiesława Staszczak
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku: Iwona Ratajczak
DPS Krzesimów: Piotr Najda, Edyta Piłat, Bogusław Sowiński, Wojciech Stadnik, Barbara Tomczak, Dominika Wosiak, Adam Zakrzewski, Katarzyna Żuk, Zygmunt Kunach, Witold Michalczuk
WTZ w Mełgwi: Edyta Bałaban, Marzena Kamińska, Joanna Zawadka, Ewelina Kaproń, Katarzyna Charytanowicz
SIS w Świdniku: Dorota Zybała
DPS Świdnik: Grzegorz Banach, Danuta Bartoszek, Anna Kołodziejczyk, Kazimiera Kowal, Anna Kozieł, Elżbieta Krawczyk, Dorota Krzywicka, Beata Krzywicka-Nowosad, Artur Mazur, Wiesława Olender, Elżbieta Radzikowska, Hanna Rejmak, Elżbieta Szczuka, Agnieszka Walczewska, Mariusz Włodarczyk, Anna Wójcik, Mariola Zielińska-Kuś, Janusz Kukiełka
Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II” w Świdniku: Anna Mróz, Małgorzata Pereta, Urszula Mazurek, Agnieszka Sternik, Anna Wicijowska-Falenta, Ewa Pulikowska, Agnieszka Kulisz, Katarzyna Pełczyńska, Barbara Lipa
PCPR Świdnik: Agnieszka Kańczugowska, Agnieszka Kusy, Józef Jurczykowski, Joanna Kulbicka, Iwona Maluga
Ośrodki Pomocy Społecznej: Dorota Klimek (Piaski), Iwona Jaworska (Mełgiew), Sławomir Włosek (Trawniki), Małgorzata Banaszkiewicz (Rybczewice), Andrzej Mańka (Świdnik)