Pracy wciąż pod dostatkiem

Napływ wojennych uchodźców z Ukrainy nie wpłynął negatywnie na rynek pracy w województwie lubelskim, a w przypadku niektórych zawodów, niechętnie wybieranych przez Polaków, a podejmowanych przez Ukraińców ma pozytywne skutki. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia wynosiła 7% i była niższa niż przed rokiem, a ok. 80% lubelskich pracodawców ma problemy z zatrudnieniem pracowników – informuje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, na podstawie danych przedstawionych przez WUP w Lublinie, MUP w Lublinie oraz PUP w Lublinie.


Zgodnie z danymi statystycznymi udostępnionymi przez WUP w Lublinie widoczny jest spadek rejestracji osób bezrobotnych. Pod koniec kwietnia 2022 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 65 303, co w porównywaniu z marcem stanowiło spadek o 2 tys. osób, a w stosunku do miesiąca kwietnia 2021 r. spadek aż o 9 tys. osób. Wg danych WUP w Lublinie stopa bezrobocia w województwie lubelskim wynosi obecnie 7,0%, a różnica pomiędzy średnią bezrobocia w kraju a województwem zmniejsza się. W przypadku danych z MUP w Lublinie, stopa bezrobocia w styczniu 2022 r. wynosiła 5,1%, w lutym br. przed wybuchem wojny wynosiła 5,3% na koniec kwietnia była na identycznym poziomie.

W powiecie lubelskim stopa bezrobocia jest jeszcze niższa i wynosiła na koniec kwietnia – 4,9%, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek aż o 3%. Bezrobocie nie wzrosło mimo, że na koniec kwietnia w Lubelskiem zarejestrowanych było 1031 obywateli Ukrainy, z czego 95% stanowiły kobiety.

W samym Lublinie jako osoby bezrobotne było zarejestrowanych 500 obywateli Ukrainy, a w powiecie lubelskim – 95. Posiadają oni taki sam status jak Polacy, co wiąże się z prawem do zasiłków oraz korzystania ze wszystkich instrumentów rynku pracy w tym także prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto pracodawcy zgłosili od marca zatrudnienie 1 270 Ukraińców, którzy nie byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne, ale skutecznie udało im się znaleźć zatrudnienie po przybyciu na teren województwa. W sumie według zgłoszeń pracodawców w województwie zatrudnionych jest obecnie 4 712 Ukraińców.

Najczęściej wykonywane przez nich zawody, to: magazynier (353 osoby), sortowacz (294 osoby), pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste (265), pomocniczy robotnik przemysłowy (199), pomocniczy robotnik polowy (190), pozostali pracownicy wykonujący prace proste, gdzie indziej niesklasyfikowane (167), pakowacz ręczny (148), pracownik prac dorywczych (141).

Wśród bezrobotnych obywateli Ukrainy – 57,3 % stanowiły osoby bez zawodu (nieposiadające możliwości udokumentowania kwalifikacji zawodowych); 2,7% – sprzedawcy, 2,5% – ekonomiści, 1,9% – pielęgniarki; 1,9% – kucharze i 1,6% – fryzjerzy.

Z informacji podanych przez WUP w Lublinie wynika, że napływ uchodźców nie ma negatywnego wpływu na rynek pracy w województwie lubelskim, a w przypadku niektórych zawodów, niechętnie wybieranych przez Polaków, a podejmowanych przez Ukraińców ma pozytywne skutki. Biorąc pod uwagę obecny napływ uchodźców z Ukrainy ryzyko zwiększenia szarej strefy jest niewielkie. Problemem jest za to pogłębianie się deficytu pracowników w branży budowlanej i transportowej, związany z wyjazdem mężczyzn z Ukrainy pracujących na terenie województwa lubelskiego w transporcie i budownictwie.

Z danych WUP w Lublinie wynika, że po 24 lutego br. odnotowano ok. 60 tys. takich przypadków. Niepokojąco, po 24 lutego wzrosła również liczba skarg wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Jest ich aż o 99% skarg więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Dotyczyły one pracodawców głównie z branży kurierskiej, transportowej i dostawców w branży gastronomicznej a wiązały się z niewypłacaniem wynagrodzenia oraz innych należności związanych ze świadczoną pracą.

– Na podstawie przekazanych informacji Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uznaje, że skala napływu uchodźców nie stanowi zagrożenia dla rynku pracy – podsumowuje jej przewodniczący, Dariusz Jodłowski. Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here