Praktyczne wojaże po Europie

Uczniowie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku i Zespołu Szkół w Piaskach odbywają właśnie staż u niemieckich pracodawców. Takie możliwości są wynikiem uczestnictwa w projektach w ramach programu POWER, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


– To ogromny sukces naszych szkół – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki – tylko doskonale przygotowane wnioski otrzymują dofinansowanie. Konkurencja jest ogromna. To wielka szansa dla młodzieży, która może sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć nowe, pracując u zagranicznego pracodawcy – dodaje Białowąs.

Zespół Szkół w Piaskach w ramach projektu „Praktyczny zawrót głowy” otrzymał dofinansowanie w wysokości 452 099 zł. Projekt realizowany jest przez dwa lata: pierwsza grupa wyjechała wiosną 2017 roku, a druga właśnie uczestniczy w praktykach. Uczniowie zdobywają doświadczenie m.in. w zawodach: technik i mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i sprzedawca.

– To nie pierwszy tego typu wyjazd naszych uczniów. Uczniowie Zespołu Szkół w Piaskach po raz szósty uczestniczą w praktykach zagranicznych. Myślę, że takie możliwości są dodatkowym atutem szkoły – przyznaje dyrektor ZS w Piaskach Waldemar Szałek, który w ostatnich dniach był w odwiedzinach u swoich uczniów.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku realizuje natomiast projekt „Od teorii przez praktykę do zawodu”. Szkoła otrzymała kwotę 529 788 zł. Projekt trwa do 30 czerwca. Przed wyjazdem wrażeniami ze swojej niedawnego wyjazdu, również na praktyki w tym samym miejscu dzielili się z nimi koledzy z „Norwida” i skutecznie namawiali na uczestnictwo.

13 maja uczniowie klas II technik informatyk i II Technik LSO wyjechali do Niemiec. „Po niespełna 12 h dotarliśmy do Schkeuditz. Odwiedziliśmy fabrykę BMW w Lipsku. Zapoznaliśmy się tu z procesem produkcji różnych modeli samochodów tej marki (…). W niedzielę kilku uczniów zatęskniło za domowym jedzeniem i przygotowało jajecznicę. Nic tak nie smakuje jak jedzenie przygotowane samodzielnie. Następnego dnia wyruszyliśmy na wycieczkę do Drezna…” – opisują swoją codzienność uczestnicy, relacjonując wyjazd na portalu społecznościowym.

Uczniowie odbywają zajęcia w warsztatach technicznych Gut Wehlitz. Poznają tu budowę i zasadę działania drukarek trójwymiarowych. Tworzą projekty i wykonują wydruki wybranych elementów. – Podróże uczą otwartości na drugiego człowieka i pozwalają pozbyć się stereotypów, co jest szczególnie cenną wartością – ocenia Elżbieta Migut, koordynatorka projektu z PCEZ.

Łącznie w czterech wyjazdach do Niemiec uczestniczyło 50 uczniów. Praktyki odbywały się w firmach z branży informatycznej, ekonomicznej i mechanicznej. – To z pewnością zwiększy ich szanse na rynku pracy. Wyjazd umożliwi też poznanie kultury zachodniego sąsiada Polski i pomoże w przełamywaniu barier językowych, kulturowych i międzyludzkich – komentuje Anna Goral, dyrektor PCEZ w Świdniku.

Po zakończeniu praktyk wszyscy uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, certyfikaty ECVET oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk. DC