Prawie 2 miliony na walkę z koronawirusem

1,9 mln zł trafi do Domów Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Bończy i Surhowie. W urzędzie marszałkowskim w Lublinie stosowne umowy podpisał starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk. Pieniądze mają pomóc w zwalczaniu skutków pandemii Covid 19.

W urzędzie marszałkowskim w Lublinie podpisano umowy na wręczenie grantów dotyczących wsparcia Domów Pomocy Społecznej w województwie. Prawie 2 mln zł trafi do: Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie (wraz z filiami w Bzowcu, Ostrowie Krupskim i Stężycy Nadwieprzańskiej), a także do DPS w Bończy i w Surhowie. Dotacja udzielana jest w ramach programu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”.

Udzielone granty zostaną wypłacone za okres 3 miesięcy (od lipca do września 2020 r.) i mają stanowić wsparcie dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Pieniądze zostaną wydane na środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice, a także dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Domów. (k)