Prawie milion do budżetu

Dobra wiadomość dla samorządowców z Rejowca Fabrycznego. W przyszłym roku do kasy miasta z budżetu państwa ma wpłynąć blisko milion złotych więcej, niż w roku obecnym. Zwiększone zostały subwencja wyrównawcza i udział w podatku PIT. Nieco mniej natomiast miasto dostanie pieniędzy na oświatę.

Do samorządów dotarła informacja z ministerstwa finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które otrzymają z budżetu państwa w 2018 roku. Rejowiec Fabryczny z państwowej kasy ma dostać 922 969 zł więcej, niż w bieżącym roku. Subwencja oświatowa ma wynieść 2 968 352 zł (na 2017 rok – 2 994 077 zł), wyrównawcza – 1 043 898 zł (440 011 zł), równoważąca 75 797 zł (81 166 zł), a udział w podatku PIT 37,98 proc. czyli 2 596 547 zł (2 246 371 zł).
– Pozornie kwota planowanej subwencji oświatowej jest niewiele niższa, bo o 25 725 zł, od tej w roku bieżącym – wyjaśnia Robert Szwed, przewodniczący rady miasta Rejowiec Fabryczny. – Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że zawiera ona już planowane przez ministerstwo edukacji narodowej podwyżki wynagrodzeń pedagogów o 5 proc., począwszy od kwietnia 2018 roku. Przypominam, że liczba uczniów uczęszczających do naszej szkoły systematycznie maleje. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej i wygaszanym gimnazjum uczą się 324 osoby. W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 jest ich mniej o 140, czyli aż o 30 proc. Sytuacja taka powoduje, że kwota subwencji oświatowej, która wpłynie do budżetu miasta w 2018 roku jest niższa o ponad 750 tys. zł w stosunku do subwencji, otrzymanej przez miasto jeszcze w 2010 roku.
Rejowiec Fabryczny dostanie wyższą o ponad 600 tys. zł, w stosunku do tegorocznej, subwencję wyrównawczą. – Jest to wynik niższych o ponad 500 tys. zł dochodów podatkowych, osiągniętych przez miasto w 2016 r., w stosunku do 2015 r. – tłumaczy przewodniczący Szwed. – Mamy też większy o ponad 350 tys. zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. (ps)