Prezent dla gospodarzy

Na koniec roku rolnicy dostali prezent od rządu. Zwiększono im limit paliwa, od którego otrzymują zwrot podatku oraz wprowadzono korzystne poprawki do ustawy o sprzedaży produkowanej przez nich żywności.

Prezydent podpisał już nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego. Dzięki niej podniesiono z 86 do 100 litrów na hektar limit oleju napędowego, od którego rolnicy mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego. Do tej pory od każdego zakupionego litra paliwa otrzymywali złotówkę zwrotu.

Łatwo obliczyć, że od nowego rok uzyskują 14 zł dodatkowo do hektara. Dodatkowy limit (30 litrów na 1 Dużą Jednostkę Produkcyjną) wprowadzono dla producentów i hodowców bydła. W tym przypadku przyjęto zużycie oleju napędowego w wysokości 30 litrów na

1 DJP bydła. Limity będą ustalane co roku w grudniu.

Korzystne zmiany wejdą także dla tych rolników, którzy produkują żywność we własnym gospodarstwie i sprzedają ją w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego. Dzięki nowym przepisom będą mogli zwiększyć dochody ze sprzedaży i dostarczać żywność także do sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnych charakterze, jeśli są zlokalizowane na terenie województwa, w którym powstaje żywność lub na terenie powiatu, lub miasta stanowiącego siedzibę wojewody lub sejmiku sąsiadujących z tym województwem. Sprzedaż ma być udokumentowana, by dało się określić jej ilość, a produkty oznaczone danymi producenta.

Nowe przepisy podatkowe zwalniają rolników z płacenia podatku dochodowego, jeśli dochód ze sprzedaży żywności nie przekroczy 40 tys. zł w ciągu roku. A jeżeli rolnik zarobi więcej, to zapłaci tylko 2 proc. podatku obrotowego. Nowelizacja umożliwia sprzedaż produktów przetworzonych i nieprzetworzonych. (bf)