Prezesi dostaną nagrody?

Zakończyły się walne zgromadzenia wspólników w miejskich spółkach. Rady nadzorcze MPGK i PGO wystąpiły do miasta o przyznanie nagród dla zarządów obu spółek w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami we wszystkich komunalnych spółkach do końca czerwca muszą odbyć się walne zgromadzenia wspólników, na których m.in. są rozpatrywane i przyjmowane sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Po zebraniach rady nadzorcze dwóch spółek, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wystąpiły do właściciela, konkretnie prezydenta miasta, o przyznanie nagród finansowych zarządom obu firm, w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia. Dla obu spółek ubiegły rok pod względem finansowym był udany.
W PGO zarząd jest jednoosobowy. Prezesem spółki od początku jej powstania, czyli od 2005 roku, jest Marcin Czarnecki. Z kolei w MPGK od ponad półtora roku w zarządzie zasiadają prezes Zbigniew Matuszczak i wiceprezes Andrzej Roguski. Jak mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta miasta, Agata Fisz oba wnioski rozpatrzy po powrocie z urlopu. (mas)